Chúng tôi làm tất cả những gì có thể làm được để cho các cuộc đấu giá của mình công bằng và minh bạch. Vui lòng đọc thông tin sau đây trước khi bạn đầu giá và mua.

Ghi danh và đặt cọc

Ghi danh đấu giá là miễn phí. Bạn có thể được yêu cầu gửi một khoản đặt cọc đấu giá hoàn lại được. Vui lòng lưu ý rằng bạn phải xuất trình giấy tờ tùy thân có hình khi ghi danh tại địa điểm đấu giá (chẳng hạn bằng lái xe hoặc hộ chiếu).

Mọi cuộc đấu giá đều không hạn chế

Mọi mặt hàng được bán cho người trả giá cao nhất vào ngày đấu giá, không có mức trả giá tối thiểu hoặc giá thấp nhất. Chủ nhân không được phép trả giá mặt hàng mình đang bán. Các cuộc đầu giá không thể hủy bỏ, và mọi cuộc bán đều không thể thay đổi. Nếu quý vị là người trả giá cao nhất khi nhân viên đấu giá thông báo rằng một mặt hàng đã được bán, thì quý vị là chủ nhân mới của mặt hàng đó.

Mọi thứ được bán "như thực tại, như thực trạng"

Chúng tôi đề nghị quý vị nên đến thăm hiện trường bán đấu giá để kiểm tra mọi mặt hàng mà quý vị muốn mua trước khi trả giá vào ngày bán đấu giá. Quý vị cũng có thể cho người đến địa điểm để tiến hành kiểm tra thay cho mình.

Phí giao dịch áp dụng cho người mua

Những nhà thầu thành công cần phải thanh toán một khoản phí giao dịch:

  • Mỗi Lô được mua sẽ chịu một khoản phí giao dịch là (a) 10% phí giao dịch trên tất cả các Lô bán từ 10.000 trở xuống hoặc (b) 3,85% trên tất cả các Lô bán trên 10.000 đến 33.500, với một khoản phí tối thiểu là 1.000 mỗi Lô hoặc (c) 1.290 trên tất cả các Lô bán trên 33.500 (tính bằng tiền đấu giá). Phí này áp dụng cho các giao dịch mua tại chỗ, trực tuyến và ủy nhiệm, đồng thời sẽ miễn cho các giao dịch mua trực tiếp tại các buổi đấu giá trên nông trại.
  • Các trường hợp ngoại lệ sau sẽ áp dụng theo mức phí bên trên. Mỗi lô được mua sẽ chịu một khoản phí giao dịch là:
    • Nhật Bản - (a) 10% phí giao dịch trên tất cả các Lô bán từ 500.000 Yên trở xuống hoặc (b) 3,85% trên tất cả các Lô bán trên 500.000 Yên đến 3.400.000 Yên, với khoản phí tối thiểu là 50.000 Yên mỗi Lô hoặc (c) 130.000 Yên trên tất cả các Lô bán trên 3.400.000 Yên;
    • Anh - (a) 10% trên tất cả các Lô bán từ 5.000 Bảng trở xuống hoặc (b) 3,85% trên tất cả các Lô bán trên 5.000 Bảng, với khoản phí tối thiểu là 500 Bảng mỗi Lô.

Thanh toán và chuyển dời

Các mặt hàng mua phải được trả tiền đầy đủ trong vòng bảy (7) ngày sau khi kết thúc cuộc bán đấu giá.
Người mua không được chuyển dời hàng mua của mình khỏi địa điểm đấu giá trước khi hóa đơn đã được thanh toán đầy đủ.
Nếu Ritchie Bros. không cấp được giấy tờ xác nhận quyền sở hữu rõ ràng cho một mặt hàng mua, thì người mua có quyền được hoàn lại đầy đủ giá mua.

Hãy đọc các điều khoản và điều kiện đấu giá

Thông tin này chỉ được cung cấp dưới hình thức tóm tắt. Khi quý vị tham gia một cuộc đấu giá, quý vị phải xem lại và đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện trước khi quý vị trả giá (được bao gồm trong danh mục liệt kê của quý vị và khi quý vị bắt đầu vào cuộc đấu giá trực tuyến). Xin vui lòng xem lại cẩn thận tất cả các điều khoản và điều kiện.

Nhiều lựa chọn đấu giá tiện lợi

In person at the auction site

Anyone can register and bid in person at our live auctions.

Bidding online in real time

Bid online at any Ritchie Bros. auction around the world.

By proxy bid

Place a proxy bid if you want to bid on two items being sold around the same.

In a Timed Auction

Check our website, the auction brochure or your auction day listing catalog to find out if items are being sold by Timed Auction.

Sử dụng ứng dụng di động của chúng tôi

Đấu giá trong thời gian thực bằng thiết bị di động của bạn từ bất kỳ đâu trong bất kỳ phiên đấu giá trực tiếp nào. Ứng dụng của chúng tôi hỗ trợ 5 ngôn ngữ - tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha.