Đặt giá và mua hàng tại một cuộc đấu giá không hạn chế của Ritchie Bros. thật dễ dàng – nhất là khi quý vị làm theo những bước này trước đó.

 1. Tìm thiết bị, xe tải hoặc bất động sản quý vị muốn mua

  Web site của chúng tôi là nơi tốt nhất để bắt đầu tìm kiếm. Quý vị có thể tìm một phần hoặc một loại thiết bị cụ thể; duyệt hết các mặt hàng của một cuộc đấu giá nào đó; hoặc xem theo thứ tự công nghệ hay địa điểm đấu giá. Chúng tôi đăng hình ảnh và chi tiết của hầu hết các thiết bị và bất động sản mà chúng tôi bán trên rbauction.com – nhưng cứ tự nhiên liên lạc với địa điểm đấu giá để biết thêm chi tiết.

  Muốn nhận thông tin về các cuộc đấu giá sắp tới? Mở một trương mục và chúng tôi sẽ gửi cập nhật cho quý vị bằng email hoặc tài liệu giới thiệu quảng cáo in hình màu qua bưu điện.

 2. Thử, kiểm tra và so sánh các món hàng

  Quý vị cần cảm thấy thoải mái để đặt giá vào ngày đấu giá – đó là lý do tại sao chúng tôi trưng bày thiết bị tại các địa điểm đấu giá an ninh, có hàng rào bao bọc nhiều tuần lễ trước một cuộc đấu giá. Quý vị có thể thử, kiểm tra và so sánh các món hàng từ nhiều chủ khác nhau, tất cả đều để chung một chỗ, không phải dựa vào báo cáo kiểm tra của thành phần thứ ba. Nếu quý vị muốn lấy ý kiến thứ nhì, quý vị có thể mang theo chuyên viên cơ khí của mình hoặc một chuyên gia khác để kiểm tra thiết bị cho quý vị. Chúng tôi cũng để quý vị tự do tiếp cận bất cứ báo cáo hoặc cẩm nang sửa chữa hay bảo trì nào có được.

  Tại Ritchie Bros. chúng tôi không cam kết hoặc bảo đảm bất cứ món hàng nào chúng tôi bán ra. Mọi thứ đều được bán "as is, where is" (có sao bán vậy).

 3. Tham khảo giá bán các thiết bị tương tự

  Các cuộc đấu giá của chúng tôi hoàn toàn không hạn chế, không quy định đặt giá tối thiểu hoặc ra giá hạn chế. Chúng tôi không đặt giá cả, chính người đấu giá đưa ra. Quý vị không chắc mình muốn đặt giá ở mức nào? Mở một trương mục căn bản miễn phí trên mạng và truy cập vào giá bán từ các cuộc đấu giá trong hai năm vừa qua của Ritchie Bros. Rồi nhấn vào Auction Results (Kết Quả Đấu Giá) để tìm hiểu.

 4. Ghi danh đấu giá – đến tận nơi, qua mạng hoặc gián tiếp

  Khi quý vị tìm thấy món hàng quý vị muốn mua, hãy ghi danh để đặt giá trong cuộc đấu giá đó. Ghi nhớ: tất cả các món hàng đều được bán vào ngày đấu giá. Nếu quý vị không ghi danh đấu giá, quý vị sẽ bỏ mất cơ hội mua món hàng đó. Việc ghi danh hoàn toàn miễn phí. Quý vị có thể đặt giá trực tiếp tận nơi, qua mạng hoặc gián tiếp – thành ra quý vị có thể tham dự nhiều cuộc đấu giá trên khắp thế giới.

  Tìm hiểu thêm về

  online-onsite-bidding

Nhiều lựa chọn đấu giá tiện lợi

In person at the auction site

Anyone can register and bid in person at our live auctions.

Bidding online in real time

Bid online at any Ritchie Bros. auction around the world.

By proxy bid

Place a proxy bid if you want to bid on two items being sold around the same.

In a Timed Auction

Check our website, the auction brochure or your auction day listing catalog to find out if items are being sold by Timed Auction.

Sử dụng ứng dụng di động của chúng tôi

Đấu giá trong thời gian thực bằng thiết bị di động của bạn từ bất kỳ đâu trong bất kỳ phiên đấu giá trực tiếp nào. Ứng dụng của chúng tôi hỗ trợ 5 ngôn ngữ - tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha.