Quý vị cần bán thiết bị? Hãy liên hệ với chúng tôi – có chúng tôi giúp đây. Chỉ cần hoàn tất biểu mẫu dưới đây và một đại diện của Ritchie Bros. sẽ liên hệ với quý vị trong thời gian sớm nhất để thảo luận cách mà chúng tôi có thể giúp quý vị bán thiết bị. Không có ràng buộc!

(
)
Máy lẻ
Thêm một loại thiết bị khác

Cảm ơn. Đại diện địa phương sẽ liên hệ với quý vị trong vòng 24 - 48 tiếng sắp tới.

Liên Lạc Ban Dịch Vụ Khách Hàng

Muốn nói chuyện với một đại diện phục vụ khách hàng, xin gọi:

Hoa Kỳ & Canada
1.844.238.1080
Âu châu
+31.765.242.600
Trung Đông
+971.4.812.0600
Quốc tế
+1.778.331.5939

Hoặc email cho chúng tôi để được trợ giúp.

Tại sao bán hàng cùng Ritchie Bros.

Sold cone: contact us to sell
  • Dịch vụ trọn gói
  • Chắc chắn bán được
  • Đến với khắp thế giới
  • Chuyên môn trong ngành
  • Các tùy chọn linh hoạt