Hiển thị bài viết tin tức

Có 2 cách tuyệt vời để đấu giá trực tuyến tại các phiên đấu giá trực tiếp của Ritchie Bros.:
trên máy tính hoặc trên thiết bị di động của bạn

Download on the App StoreGet it on Google Play

(Hiện có các ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức và tiếng Ý) 
Tìm kiếm

Tìm kiếm

Tìm thấy thiết bị bạn cần
từ nhà sản xuất bạn tin tưởng

Tìm thấy các Phiên đấu giá

Tìm thấy các Phiên đấu giá

Đăng ký tham dự các phiên đấu giá không hạn chế
từ khắp nơi trên thế giới.

Thiết Bị Theo Dõi

Thiết Bị Theo Dõi

Nhận thông tin cập nhật về thiết bị
bạn quan tâm.

Đấu giá trực tiếp

Đấu giá trực tiếp

Đấu giá trong thời gian thực, cho dù
bạn đang ở đâu.

Hiển thị bài viết tin tức

  1. Tạo một tài khoản miễn phí và đăng ký đấu giá.

    Trước tiên, tạo một tài khoản trực tuyến miễn phí trên trang web của chúng tôi và sau đó đăng nhập vào ứng dụng đi động để đăng ký đấu giá. Trong ngày đấu giá, tìm thấy phiên đấu giá của bạn trên ứng dụng sau đó nhấn "Enter Auction (Tham Gia Đấu Giá)." Điều chỉnh âm lượng trên thiết bị của bạn để nghe người điều khiển đấu giá ra giá trong thời gian thực.

  2. Hãy sẵn sàng để đặt giá thầu của bạn

    Chọn mặt hàng bạn muốn đặt giá thầu. Điều này giúp kích hoạt nút đấu giá của bạn. Khi bạn bấm vào "Bid (Đấu giá)," thông báo "Bid Accepted – You're On (Đấu giá được chấp nhận - Bạn đang lên sàn)" sẽ xuất hiện và giá thầu của bạn sẽ được chuyển tiếp ngay lập tức đến người điều khiển đấu giá. Nếu ai đó trả giá cao hơn, thông báo "Outbid – Bid Again (Đã được trả giá cao hơn - Hãy đấu giá lại)" sẽ xuất hiện.

  3. Sold (Đã bán)! Tìm tin nhắn trên màn hình

    Đấu giá sẽ tiếp tục cho đến khi không còn nhà thầu nào đặt giá. Nếu bạn là nhà thầu ra giá cao nhất khi người điều khiển đấu giá nói "Sold (Đã bán)!" thông báo "Sold to You (Đã bán cho bạn)!" sẽ xuất hiện trên màn hình. Sau phiên đấu giá, bạn sẽ nhận hóa đơn được gửi qua email. Khi hóa đơn của bạn được thanh toán đầy đủ, bạn có thể thu thập các giao dịch mua hàng của mình và đưa chúng vào hoạt động!

Hiểu các nhóm lựa chọn

Các mặt hàng được bán theo thứ tự số lô. Các mặt hàng tương tự đôi khi được bán dưới dạng nhóm lựa chọn (lô đầu tiên trong nhóm sẽ được hiển thị trong khu vực ảnh chính). Người ra giá cao nhất trong nhóm lựa chọn sẽ chọn một hoặc nhiều lô ở mức giá thầu thắng cuộc. Bất kỳ lô hàng nào còn lại trong nhóm lựa chọn đều được cung cấp cho nhà thầu về nhì ra cùng mức giá và sau đó cho các nhà thầu khác. Nếu có bất kỳ mặt hàng nào chưa bán được, người điều khiển đấu giá sẽ bắt đầu tái đấu giá cho các đơn vị còn lại. Nếu bạn đang đặt giá trong một nhóm lựa chọn, nhiều lô sẽ được liệt kê, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh lựa chọn đầu tiên của bạn. Chỉ chọn một lô, ngay cả khi bạn muốn mua nhiều mặt hàng trong nhóm, bạn có thể mua thêm khi giá thầu đã được đặt và cuộc đấu giá dừng lại.