Tìm đại diện địa phương

Liên lạc một trong các đại diện của chúng tôi để hỏi về việc bán thiết bị hoặc xe tải, tân trang hoặc thông tin đấu giá.

Liên lạc một địa điểm đấu giá

Ritchie Bros. có hơn 40 địa điểm đấu giá trên khắp thế giới. Về thiết bị đấu giá hay thông tin khác, hãy liên lạc một địa điểm đấu giá gần chỗ bạn.

Hỗ trợ khách hàng

Câu hỏi? Điện thoại hoặc email dịch vụ khách hàng để được trả lời, bao gồm trợ giúp đăng ký trực tuyến, trả giá, đặt cọc và thanh toán:

Hoa Kỳ & Canada: 1.800.211.3983
Âu châu: +31.765.242.600
Trung Đông: +971.4.812.0600
Quốc tế: +1.778.331.5939

Các yêu cầu khác

Liên hệ với chúng tôi về thẩm định có tính phí, hướng dẫn truyền thông và thông tin nhà đầu tư. Về mọi hoặc thông tin về tài trợ thiết bị. Về mọi yêu cầu khác liên quan đến doanh nghiệp, vui lòng liên lạc một trụ sở chính.

Trụ Sở Chính Quốc Tế

9500 Glenlyon Parkway
Burnaby, BC, Canada
V5J 0C6

Đt: +1.778.331.5500
Fax: +1.778.331.5501
Canada miễn phí: 1.800.663.1739
Hoa Kỳ miễn phí: 1.800.663.8457

Trụ Sở Hoa Kỳ

4000 Pine Lake Road
Lincoln, Nebraska
68516

Đt: +1.402.421.3631
Fax: +1.402.421.1738
ĐT Miễn phí: 1.800.428.9264

Địa chỉ gửi thư

P.O. Box 6429
Lincoln, Nebraska
USA
68506-0429

Trụ Sở Âu Châu

Bijster 3, 4817 HX
Breda, Hà Lan

Đt: +31.765.242.600
Fax: +31.765.242.650

Feedback

We are always looking for ways to improve our services and customer experience.
Send us your comments. We would love to hear from you.

Share your feedback