Hãy trải nghiệm sự khác biệt của Ritchie Bros. cho chính mình. Hãy xem lịch của chúng tôi về các cuộc bán đấu giá sắp đến.

Các cuộc bán đấu giá hoàn toàn không hạn chế: không có mức trả giá tối thiểu hoặc giá hạn chế

Mỗi mặt hàng được bán cho người trả giá cao nhất trong ngày đấu giá.

Luôn mở rộng cho công chúng

Bất cứ ai cũng có thể đăng ký trả giá tại các cuộc bán đấu giá của chúng tôi, miễn phí.

Người đấu giá ra giá, không phải người bán

Chúng tôi nghiêm cấm các chủ nhân trả giá trên các mặt hàng của chính mình. Nghĩa là không có sự thao túng giá cả giả tạo, cho nên bạn có thể tin tưởng mua theo giá thị trường hợp lý.

Lựa chọn phong phú xe tải và thiết bị

Một số người mô tả các cuộc bán đấu giá của chúng tôi như "siêu thị thiết bị". Chúng tôi bán nhiều thiết bị đã qua sử dụng hơn bất cứ ai, nên bạn sẽ tìm thấy đúng cái mà bạn đang tìm trong cuộc bán đấu giá sắp đến.

Khả năng kiểm tra, thử nghiệm và so sánh thiết bị

Bạn sẽ tìm thấy thông tin thiết bị chi tiết và các hình ảnh chụp cận cảnh trên trang web của chúng tôi. Bạn còn có thể kiểm tra, thử nghiệm và so sánh các thiết bị (hoặc cho thợ máy làm việc này cho mình) tại địa điểm đấu giá trước khi bạn mua.

Các phương án trả giá tiện lợi

Hãy chọn cách bạn muốn trả giá:

Sandeep Garg - Punj Lloyd Limited (New Delhi, India)

Chúng tôi không làm bất cứ điều gì nửa vời; khi làm gì chúng tôi làm thật tốt, và tôi biết rằng quan điểm của Ritchie Bros. cũng thế.

Brad Skelton khởi nghiệp trong ngành trung gian chuyển hàng quốc tế tại Úc nhờ sự giúp đỡ phần nào từ một cuộc đấu giá của Ritchie Bros. tại Hong Kong.

Navneet Mathur - Worldwide Machinery Solutions (Ajmer, India)

I don't think we have been treated any less than platinum by Ritchie Bros. so far!

Navneet Mathur sells more than US$20 million of new and used equipment every year through his Vermeer dealership in India. When he's looking for used equipment, Navneet trusts one source above all: a Ritchie Bros. auction.

Nhiều lựa chọn đấu giá tiện lợi

In person at the auction site

Anyone can register and bid in person at our live auctions.

Bidding online in real time

Bid online at any Ritchie Bros. auction around the world.

By proxy bid

Place a proxy bid if you want to bid on two items being sold around the same.

In a Timed Auction

Check our website, the auction brochure or your auction day listing catalog to find out if items are being sold by Timed Auction.

Sử dụng ứng dụng di động của chúng tôi

Đấu giá trong thời gian thực bằng thiết bị di động của bạn từ bất kỳ đâu trong bất kỳ phiên đấu giá trực tiếp nào. Ứng dụng của chúng tôi hỗ trợ 5 ngôn ngữ - tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha.