It's easy to register and bid online at Ritchie Bros. live auctions

You can bid online in real time at any Ritchie Bros. auction around the world. Our online bidding service is PC and Mac friendly, and available in the following languages: English, Spanish, French, German, Italian and Chinese. 

 1. Đấu giá trực tuyến rất dễ dàng. Bạn có thể nghe người điều khiển chương trình đấu giá, xem hình và bản mô tả của mỗi mặt hàng như được bán và đặt các mức đấu giá – tất cả theo thời gian thực. Thậm chí bạn có thể đấu giá ở nhiều cuộc đấu giá hoặc vòng đấu giá! Mời bạn xem một bản xem trước của giao diện đấu giá trực tuyến của chúng tôi hoặc đọc qua các bước đấu giá dưới đây:

More bidding options

In person at the auction site

Anyone can register and bid in person at our live auctions.

Sử dụng ứng dụng di động của chúng tôi

Đấu giá trong thời gian thực bằng thiết bị di động của bạn từ bất kỳ đâu trong bất kỳ phiên đấu giá trực tiếp nào. Ứng dụng của chúng tôi hỗ trợ 5 ngôn ngữ - tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha.

Câu hỏi? Liên Lạc Ban Dịch Vụ Khách Hàng

Hoa Kỳ & Canada 1.800.211.3983

Âu châu +31.765.242.600

Trung Đông +971.4.812.0600

Quốc tế +1.778.331.5939

Online bidding system requirements

Phần cứng – các yêu cầu tối thiểu

 • Tốc độ CPU 1GHz
 • RAM 2GB (4GB cho Vista)
 • Ổ cứng 40GB (ổ đĩa còn trống 200MB)
 • Khả năng hiển thị với độ phân giải 1024 x 768
 • Thẻ âm thanh (chỉ cần cho âm thanh)
 • Kết nối Internet (Đề nghị Tốc độ Cao)

Các loại Trình Duyệt được Hỗ trợ

 • Windows users: current version of IE, Firefox, Chrome
 • Windows XP users: IE 8, and current version of Firefox, Chrome
 • Mac OSX and iOS users: current version of Safari

Supported Devices

 • Desktop, laptops and other mobile devices that support Adobe Flash
 • iPads and iPhones may be used, but these devices do not support audio feed.