Hiển thị bài viết tin tức

Giới hạn đấu giá và đặt cọc

Đăng ký đấu giá là miễn phí, cho dù bạn đang đấu giá trực tiếp, trực tuyến hoặc theo ủy nhiệm.

Tùy thuộc vào lịch sử và địa điểm đấu giá của bạn, bạn có thể được yêu cầu đặt khoản tiền có thể hoàn lại tương đương với 25% giới hạn đấu giá mong muốn của bạn.

Giới hạn đấu giá của bạn là số tiền tối đa bạn có thể sử dụng để mua hàng.

 

Ritchie Bros. cung cấp cho bạn nhiều phương thức để tăng giới hạn đấu giá của bạn:

Xác minh tài khoản của bạn

Các tài khoản đã được xác minh có thể đủ điều kiện để nhận giới hạn đấu giá 150.000 mà không cần đặt cọc

Xác minh tài khoản

Tài trợ

Gửi đơn yêu cầu nhận tài trợ lên đến 100%, không có tiền đến hạn khi mua từ Dịch vụ Tài chính của Ritchie Bros. Các khách hàng được duyệt có thể không cần đặt cọc.

Gửi đơn yêu cầu được tài trợ

Đặt cọc

Đặt một khoản cọc có thể hoàn lại bằng thẻ tín dụng hoặc điện chuyển khoản tương đương với 25% giới hạn đấu giá của bạn.

Đặt cọc

 

Về việc đặt cọc

Quy tắc cũng như phương thức đặt cọc và thanh toán phụ thuộc vào địa điểm diễn ra đấu giá và lịch sử đấu giá của bạn với Ritchie Bros.

 

Đặt cọc bằng điện chuyển khoản

Phải đặt cọc bằng điện chuyển khoản ít nhất hai ngày làm việc của ngân hàng trước ngày đấu giá. Xem các tài khoản điện chuyển khoản để đặt cọc đấu giá.

Đặt cọc bằng thẻ tín dụng

Bạn có bảy (7) ngày từ ngày kết thúc đấu giá để thanh toán đầy đủ cho mọi mặt hàng nào mà bạn mua. Nếu Ritchie Bros. không nhận được thanh toán đầy đủ trong vòng bảy (7) ngày từ ngày kết thúc đấu giá, thẻ tín dụng của bạn có thể sẽ bị thu phí tự động và giao dịch của bạn sẽ bị tính 2,95% phí dịch vụ iClosing. Mọi khoản phí hoặc lệ phí đổi ngoại tệ đều là trách nhiệm của chủ thẻ tín dụng.

Có thể đặt cọc bằng thẻ tín dụng qua Visa, MasterCard or American Express và phải đặt cọc ít nhất 15 phút trước khi bạn có thể đấu giá trực tuyến

Nên đặt cọc ít nhất 15 phút trước khi bạn có thể đấu giá trực tuyến và trong vòng hai (2) ngày trước ngày đấu giá. Thẻ tín dụng của bạn sẽ được tạm giữ đến 5 ngày tại Canada và Mỹ, lên đến 45 ngày ngoài Canada và Mỹ. Hãy liên hệ với ngân hàng của bạn để biết thêm thông tin.

Khi có ủy quyền hoặc tạm giữ tiền đặt cọc đấu giá, thẻ tín dụng của bạn sẽ không bị tính tiền, nhưng sẽ mất một phần trong giới hạn tín dụng của bạn. Không có phí dịch vụ khi đặt cọc bằng thẻ tín dụng.


Bạn cần trợ giúp? Vui lòng gửi đến nhóm dịch vụ khách hàng hoặc gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ

Mỹ & Canada +1.800.211.3983
Châu Âu: +31.765.242.600
Trung Đông: +971.4.812.0600
Quốc tế: +1.778.331.5939