Giúp quý vị có được những gì mình cần

Chưa bao giờ dễ dàng hơn để mua được các thiết bị và xe tải mà quý vị cần, lúc mà quý vị cần chúng. Với các dịch vụ tiện lợi cho người mua của chúng tôi, quý vị có thể tài trợ, vận chuyển, tân trang và bảo vệ các thiết bị mà mình mua.

Tài trợ và cho thuê

Hãy tài trợ cho đến 100% cho mặt hàng mua của quý vị mà không cần trả ngay một lần và tận dụng các đợt thanh toán thấp hằng tháng với Dịch vụ Tài chính Ritchie Bros.

Giải pháp Tài trợ Đại lý

Có được thiết bị mà quý vị muốn và giúp các khách hàng của quý vị có được thứ mà họ cần bằng các giải pháp tài trợ nhanh chóng, dễ dàng dành cho đại lý và người bán lại.

Vận chuyển hàng

Hãy sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng trực tuyến để nhận ước giá vận chuyển hàng hoặc sắp xếp cho việc vận chuyển thiết bị.

Tân trang

Hãy tăng thêm giá trị cho thiết bị của mình – nhờ các chuyên gia của Ritchie Bros. làm vệ sinh, sữa chữa và sơn phết thiết bị.

Bảo hiểm

Hãy mua bảo hiểm quá cảnh giá thấp và bảo hiểm tài sản tại hiện trường và bảo đảm quý vị luôn luôn được bảo hiểm.

Warranties

Protect yourself against costly repairs and have peace of mind after the auction with a Ritchie Bros. warranty on select equipment and trucks.