Giúp quý vị có được những gì mình cần

Chưa bao giờ dễ dàng hơn để mua được các thiết bị và xe tải mà quý vị cần, lúc mà quý vị cần chúng. Với các dịch vụ tiện lợi cho người mua của chúng tôi, quý vị có thể tài trợ, vận chuyển, tân trang và bảo vệ các thiết bị mà mình mua.

Tài trợ và cho thuê

Hãy tài trợ cho đến 100% cho mặt hàng mua của quý vị mà không cần trả ngay một lần và tận dụng các đợt thanh toán thấp hằng tháng với Dịch vụ Tài chính Ritchie Bros.

Dealer Financing Solutions

Get the equipment you want and help your customers get what they need with fast, easy financing solutions for dealers and resellers.

Shipping

Use the convenient online shipping service to get shipping estimates or arrange for equipment transport.

Refurbishing

Add value to your equipment – have it cleaned, repaired and painted by the experts at Ritchie Bros.

Insurance

Purchase low-cost transit insurance and on-site property insurance and make sure you're covered all the time.

Warranties

Protect yourself against costly repairs and have peace of mind after the auction with a Ritchie Bros. warranty on select equipment and trucks.