Giúp quý vị có được những gì mình cần

Chưa bao giờ dễ dàng hơn để mua được các thiết bị và xe tải mà quý vị cần, lúc mà quý vị cần chúng. Với các dịch vụ tiện lợi cho người mua của chúng tôi, quý vị có thể tài trợ, vận chuyển, tân trang và bảo vệ các thiết bị mà mình mua.

Tài trợ và cho thuê

Hãy tài trợ cho đến 100% cho mặt hàng mua của quý vị mà không cần trả ngay một lần và tận dụng các đợt thanh toán thấp hằng tháng với Dịch vụ Tài chính Ritchie Bros.

Tân trang