RBA Publisher

Hành động cần thiết: Kích hoạt đấu giá Bạn đã được đăng ký để đấu giá Đăng ký của bạn đã bị từ chối. Vui lòng liên hệ Dịch vụ Khách hàng tại địa chỉ csg@rbauction.com để được hỗ trợ. Trực tiếp ngay Vào đấu giá trực tiếp Vào phiên đấu giá dưới hình thức chỉ xem Vào cuộc Đấu giá Định giờ Ghi danh Kích hoạt đấu giá /heavy-equipment-auctions/ring-coverage-details?eventId=2020331&a=bid /heavy-equipment-auctions/ring-coverage-details?eventId=2020331&a=view /heavy-equipment-auctions/ring-coverage-details?eventId=2020331&a=tal /online-bidding-registration?eventId=2020331 /myaccount/-/speedy-today-auction/2020331 ${loc.onboardingMsgHeadingTxt} ${loc.onboardingMsgDescriptionTxt} ${loc.onboardingMsgEasierToFindTxt} ${loc.onboardingMsgAuctionSiteTxt} ${loc.onboardingMsgBiddingInfoTxt} ${loc.onboardingMsgBookmarkTxt} Bạn đã trúng thầu {0} lô!

The sale is open, you can start bid now!

Items will be sold from St. Aubin & Sévigny-Waleppe (Ardennes).
St Aubin Sur Gaillon, FRA

Thứ năm 5 thg 11, 2020
Đấu giá có kỳ hạn bắt đầu 5:00 CH Thứ sáu 30 thg 10, 2020
Hãng Bán Đấu Giá Ritchie Bros.
Zac les Champs Chouette 2, St Aubin sur Gaillon, France 27600
Điện thoại. +33232778610
Fax. +33232527798

Cần huy động vốn?

Xin duyệt trước
Các biện pháp đấu giá khác

Chỉ để đấu giá hoặc để xem

RBA Publisher

Đấu giá thiết bị công không hạn chế

Hãy sẵn sàng cho một cuộc đấu giá xe tải và thiết bị không hạn chế khác của Ritchie Bros.! Mua thiết bị hạng nặng, xe tải và nhiều thứ khác nữa—không có đấu giá tối thiểu hoặc giá thấp nhất. Quý vị có thể đến tận nơi mua thiết bị hoặc mua trực tuyến.

Có cần bán thiết bị hạng nặng hoặc xe tải không? Liên hệ với chúng tôi để bán thiết bị của quý vị.

Chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đấu giá

Đăng ký để trả giá

Néu quý vị muốn tự mình đến địa điểm đấu giá để đấu giá, hãy kiểm tra khi nào bắt đầu đăng ký dưới đây. Nếu quý vị muốn đấu giá trực tuyến, hãy đăng ký đấu giá trực tuyến ngay bây giờ. Lưu ý: bạn có thể cần phải đặt cọc một khoản tiển đấu giá có thể hoàn lại.

Xem trước thiết bị

Xem thông tin chi tiết thiết bị và hình ảnh trực tuyến. Quý vị còn có thể thử và kiểm tra thiết bị tại địa điểm đấu giá, hoặc gửi ai khác đến thay cho mình. Hãy nhớ, mọi mặt hàng đều được bán như thực tại, như thực trạng.

Hãy kiểm tra lịch biểu, rồi đấu giá!

Hãy kiểm tra lịch biểu cuộc đấu giá trước ngày đấu giá để quý vị biết khi nào và ở đâu để đấu giá. Đăng ký trực tuyến hoặc đến địa điểm đấu giá sớm —quý vị sẽ không muốn bỏ lỡ!

Đăng ký và đấu giá

St. Aubin Sur Gaillon
Zac les Champs Chouette 2
France 27600

Avignon
Chemin de Tartay
84140 Avignon

Cahors
Lieu-dit Ferrieres, RD820
Lamothe Cassel, 46240

St. Aubin sur Gaillon:
Zac les Champs Chouette 2 France 27600

Cahors:
Lieu-dit Ferrieres, RD820, Lamothe Cassel, 46240

Avignon:
Chemin de Tartay, 84140 Avignon

Office Hours: Mon - Fri, 8am - 5pm

Yard Hours: 8 am-4 pm

For further assistance, please call Customer Care or connect with one of the sale representatives.

Tìm hiểu thêm về trang đấu giá của chúng tôi trong St. Aubin sur Gaillon, FRA

Biện pháp đấu giá

Đấu giá trực tiếp

Khác

Tiền tệ
EUR

Giờ giấc & đăng ký

Giờ giấc địa điểm thường xuyên

Mon - Fri, 8:00 am - 12:30 pm, 13:30 pm - 5:00 pm

Yard hours
8:00 am - 12:00 pm, 13:30 pm - 4:00 pm


Xem tất cả các đại diện


Giao & Lấy Thiết bị

Bản đồ Đấu giá

Hiển thị trên Bản đồ

Street View Xem trên Bản đồ Google
  • Địa điểm Đấu giá
  • Trụ sở Đấu giá

Nhận tài trợ đấu giá

Chúng tôi cung cấp sự tài trợ linh động và cho thuê tại hầu hết các khu vực.

Kiểm tra các giá bán đã qua

Trước khi quý vị mua hay bán, hãy tạo một tài khoản và kiểm tra các kết quả đấu giá gần đây—hơn 780.000 mặt hàng được liệt kê!

Contact us to sell

Bán tại cuộc đấu giá này

Cho dù doanh nghiệp của quý vị lớn hoặc nhỏ như thế nào, chúng tôi đều có thể giúp quý vị bán—nhanh chóng, hiệu quả, không rắc rối.