RBA Publisher

Hành động cần thiết: Kích hoạt đấu giá Bạn đã được đăng ký để đấu giá Đăng ký của bạn đã bị từ chối. Vui lòng liên hệ Dịch vụ Khách hàng tại địa chỉ csg@rbauction.com để được hỗ trợ. Trực tiếp ngay Vào đấu giá trực tiếp Vào phiên đấu giá dưới hình thức chỉ xem Vào cuộc Đấu giá Định giờ Ghi danh Kích hoạt đấu giá /heavy-equipment-auctions/ring-coverage-details?eventId=2020627&a=bid /heavy-equipment-auctions/ring-coverage-details?eventId=2020627&a=view /heavy-equipment-auctions/ring-coverage-details?eventId=2020627&a=tal /online-bidding-registration?eventId=2020627 /myaccount/-/speedy-today-auction/2020627 ${loc.onboardingMsgHeadingTxt} ${loc.onboardingMsgDescriptionTxt} ${loc.onboardingMsgEasierToFindTxt} ${loc.onboardingMsgAuctionSiteTxt} ${loc.onboardingMsgBiddingInfoTxt} ${loc.onboardingMsgBookmarkTxt} Bạn đã trúng thầu {0} lô!

Hi Tor Cattle Co
Online Timed Auction bidding
Porcupine Plain, SK, CAN

Thứ tư 12 thg 8, 2020
Bắt đầu lúc 12:00 CH ({0} {1} múi giờ của quý vị)
Đấu giá có kỳ hạn bắt đầu 12:00 CH Chủ nhật 9 thg 8, 2020
Hãng Bán Đấu Giá Ritchie Bros.
Porcupine Plain, SK, Canada S0E1H0
Điện thoại. +1.306.776.2397

Cần huy động vốn?

Xin duyệt trước
Các biện pháp đấu giá khác

Chỉ để đấu giá hoặc để xem

RBA Publisher

This is an online-only Timed Auction

Items selling in this auction are selling via our our automated Timed Auction system, with no auctioneer.

  • There will be no onsite bidding for this auction
  • Customers will need to register and bid online via our automated Timed Auction system
  • It's free to register and bid online – there are no fees for this service
  • Pre-sale equipment viewing & post-sale equipment pick-up by appointment only
  • No admittance to site on auction day
  • We're dropping transaction fees for successful online buyers participating in ON-THE-FARM AUCTIONS
  • Face masks must be worn to enter any Ritchie Bros. facility

How Timed Auctions work

Timed Auctions are an automated online auction system with no auctioneer. You can place bids on one or more items via a "Quick Bid" (i.e. bid once, then place subsequent bids if outbid) and "Maximum Bid", where you enter the amount you are willing to bid up to, and the system automatically bids for you. Bidding opens a few days before the auction date and closes at staggered times during the auction.

Learn more about Timed Auctions.

Online bidding is always free

At Ritchie Bros., it's always free to register and bid online in any of our auctions – we do not charge any fees in order to use this service, regardless of whether you bid via our website, our mobile app, or in our Timed auctions.

For more information, please contact:

Consignor:
Dwight Thorpe- (T: +1(306) 278.7473 E: duane_t96@yahoo.com)

Territory Manager:
Darren Teale- (T: +1(306)278.7373)

Chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đấu giá

Đăng ký để trả giá

Néu quý vị muốn tự mình đến địa điểm đấu giá để đấu giá, hãy kiểm tra khi nào bắt đầu đăng ký dưới đây. Nếu quý vị muốn đấu giá trực tuyến, hãy đăng ký đấu giá trực tuyến ngay bây giờ. Lưu ý: bạn có thể cần phải đặt cọc một khoản tiển đấu giá có thể hoàn lại.

Xem trước thiết bị

Xem thông tin chi tiết thiết bị và hình ảnh trực tuyến. Quý vị còn có thể thử và kiểm tra thiết bị tại địa điểm đấu giá, hoặc gửi ai khác đến thay cho mình. Hãy nhớ, mọi mặt hàng đều được bán như thực tại, như thực trạng.

Hãy kiểm tra lịch biểu, rồi đấu giá!

Hãy kiểm tra lịch biểu cuộc đấu giá trước ngày đấu giá để quý vị biết khi nào và ở đâu để đấu giá. Đăng ký trực tuyến hoặc đến địa điểm đấu giá sớm —quý vị sẽ không muốn bỏ lỡ!

Đăng ký và đấu giá

Tìm hiểu thêm về trang đấu giá của chúng tôi trong Porcupine Plain, SK

Biện pháp đấu giá

Khác

Tiền tệ
CAD


Ngày chuyển đi: Wednesday, Aug 19, 2020

Bản đồ Đấu giá

Hiển thị trên Bản đồ

Street View Xem trên Bản đồ Google
  • Địa điểm Đấu giá

Thông tin mua

Thông tin bổ sung

Important note to foreign buyers
Alberta, Saskatchewan and Manitoba farmland is subject to restrictions on foreign ownership. Interested parties must obtain proper legal advice prior to bidding.

Nhận tài trợ đấu giá

Chúng tôi cung cấp sự tài trợ linh động và cho thuê tại hầu hết các khu vực.

Kiểm tra các giá bán đã qua

Trước khi quý vị mua hay bán, hãy tạo một tài khoản và kiểm tra các kết quả đấu giá gần đây—hơn 780.000 mặt hàng được liệt kê!

Contact us to sell

Bán tại cuộc đấu giá này

Cho dù doanh nghiệp của quý vị lớn hoặc nhỏ như thế nào, chúng tôi đều có thể giúp quý vị bán—nhanh chóng, hiệu quả, không rắc rối.