RBA Publisher

Hành động cần thiết: Kích hoạt đấu giá Bạn đã được đăng ký để đấu giá Đăng ký của bạn đã bị từ chối. Vui lòng liên hệ Dịch vụ Khách hàng tại địa chỉ csg@rbauction.com để được hỗ trợ. Trực tiếp ngay Vào đấu giá trực tiếp Vào phiên đấu giá dưới hình thức chỉ xem Vào cuộc Đấu giá Định giờ Ghi danh Kích hoạt đấu giá /heavy-equipment-auctions/ring-coverage-details?eventId=2021535&a=bid /heavy-equipment-auctions/ring-coverage-details?eventId=2021535&a=view /heavy-equipment-auctions/ring-coverage-details?eventId=2021535&a=tal /online-bidding-registration?eventId=2021535 /myaccount/-/speedy-today-auction/2021535 ${loc.onboardingMsgHeadingTxt} ${loc.onboardingMsgDescriptionTxt} ${loc.onboardingMsgEasierToFindTxt} ${loc.onboardingMsgAuctionSiteTxt} ${loc.onboardingMsgBiddingInfoTxt} ${loc.onboardingMsgBookmarkTxt} Bạn đã trúng thầu {0} lô!

Spring Break Bison Auction
Online Bidding Required
North Battleford, SK, CAN

Thứ tư 24 thg 2, 2021
Bắt đầu lúc 11:00 SA ({0} {1} múi giờ của quý vị)
Hãng Bán Đấu Giá Ritchie Bros.
SK-16, North Battleford, SK, Canada S9A 3W8
Điện thoại. +1.306.445.5000
Fax. +1(306) 445-5003

Cần huy động vốn?

Xin duyệt trước

RBA Publisher

This is an online-only auction

Currently, our live onsite auctions are proceeding as scheduled with a live auctioneer, however:

 • There will be no onsite bidding for this auction
 • Customers will need to register and bid online
 • It's free to register and bid online – there are no fees for this service. Successful buyers will be required to pay a buyer transaction fee.
 • All items will be sold via photograph only
 • Auction sites are still open for equipment inspection – please arrange to inspect before auction day, as govt. regulations limit the number of people onsite
 • Face masks must be worn to enter any Ritchie Bros. facility

Introducing PriorityBid

Never miss a lot - Place a PriorityBid before the live auction starts

Tell us how much you're willing to pay and we'll bid the lowest amount required for you to win.
Learn more about PriorityBid

Online bidding is always free

At Ritchie Bros., it's always free to register and bid online in any of our live auctions – we do not charge any fees in order to use this service, regardless of whether you bid via our website, our mobile app, or if you place a PriorityBid.

Successful buyers – regardless of whether bidding onsite or online - will be required to pay a buyer transaction fee. Learn more about online bidding, deposit & payment terms, and more.

February 24 sale update:

 • 2020 Bulls – 315 +/- head
 • 2019 Bulls – 15 +/- head
 • 2020 Heifers – 180 +/- head
 • 2019 Heifers – 30 +/- head
 • Preg-tested Cows – 25 +/- head

More consignments being taken…

This auction features a quantity of High-Quality replacement bison heifers and breeding bull prospects as well as many outstanding calves from reputable producers known for raising bison that perform in the feedlot.

Over 550 head on offer from:

 • Hanging Maple Ranch – Dave Belyk
 • Rolling Hills Bison – Max Bru
 • North Peace Bison – Clifford Blatz
 • JT Bison – Jack Dary
 • Dream Catcher Bison – Ed Stock
 • JC Buck & Bull Ranch – Jim Mercier
 • Bear Hills Bison – Jay McCleod
 • Runaway Buffalo Ranch – Myron Zubiak
 • Jackfish Creek Buffalo Farm – Gordy Cadrain
 • Trails End Bison – Kevin & Judy Wilkinson
 • Big Medicine Bison Ranch – Lewis & Shelley Eckart
 • Ray L'Heureux, Rick Hartley, Orest Ewanchuk, Regan Sloboshan, Shane Fielding, Jim Ritchie, Tyler Lehman, Todd Webb

Directions to auction site:

3 miles East of North Battleford on Hwy#16

View map to location: (GPS: 52.724005, -108.191865)

For more information, please contact:

Territory Manager:
Brendan Kramer - (T: +1(306) 445-5000)

View Spring Break Bison Auction Catalogue

Chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đấu giá

Đăng ký để trả giá

Néu quý vị muốn tự mình đến địa điểm đấu giá để đấu giá, hãy kiểm tra khi nào bắt đầu đăng ký dưới đây. Nếu quý vị muốn đấu giá trực tuyến, hãy đăng ký đấu giá trực tuyến ngay bây giờ. Lưu ý: bạn có thể cần phải đặt cọc một khoản tiển đấu giá có thể hoàn lại.

Xem trước thiết bị

Xem thông tin chi tiết thiết bị và hình ảnh trực tuyến. Quý vị còn có thể thử và kiểm tra thiết bị tại địa điểm đấu giá, hoặc gửi ai khác đến thay cho mình. Hãy nhớ, mọi mặt hàng đều được bán như thực tại, như thực trạng.

Hãy kiểm tra lịch biểu, rồi đấu giá!

Hãy kiểm tra lịch biểu cuộc đấu giá trước ngày đấu giá để quý vị biết khi nào và ở đâu để đấu giá. Đăng ký trực tuyến hoặc đến địa điểm đấu giá sớm —quý vị sẽ không muốn bỏ lỡ!

Đăng ký và đấu giá

Tìm hiểu thêm về trang đấu giá của chúng tôi trong North Battleford, SK

Tiền tệ
CAD


Ngày chuyển đi: Friday Feb 26th, 2021

Thông tin mua

Thông tin bổ sung

Important note to foreign buyers
Alberta, Saskatchewan and Manitoba farmland is subject to restrictions on foreign ownership. Interested parties must obtain proper legal advice prior to bidding.

Nhận tài trợ đấu giá

Chúng tôi cung cấp sự tài trợ linh động và cho thuê tại hầu hết các khu vực.

Kiểm tra các giá bán đã qua

Trước khi quý vị mua hay bán, hãy tạo một tài khoản và kiểm tra các kết quả đấu giá gần đây—hơn 780.000 mặt hàng được liệt kê!

Contact us to sell

Bán tại cuộc đấu giá này

Cho dù doanh nghiệp của quý vị lớn hoặc nhỏ như thế nào, chúng tôi đều có thể giúp quý vị bán—nhanh chóng, hiệu quả, không rắc rối.