RBA Publisher

Hành động cần thiết: Kích hoạt đấu giá Bạn đã được đăng ký để đấu giá Đăng ký của bạn đã bị từ chối. Vui lòng liên hệ Dịch vụ Khách hàng tại địa chỉ csg@rbauction.com để được hỗ trợ. Trực tiếp ngay Vào đấu giá trực tiếp Vào phiên đấu giá dưới hình thức chỉ xem Vào cuộc Đấu giá Định giờ Ghi danh Kích hoạt đấu giá /heavy-equipment-auctions/ring-coverage-details?eventId=2022228&a=bid /heavy-equipment-auctions/ring-coverage-details?eventId=2022228&a=view /heavy-equipment-auctions/ring-coverage-details?eventId=2022228&a=tal /online-bidding-registration?eventId=2022228 /myaccount/-/speedy-today-auction/2022228 ${loc.onboardingMsgHeadingTxt} ${loc.onboardingMsgDescriptionTxt} ${loc.onboardingMsgEasierToFindTxt} ${loc.onboardingMsgAuctionSiteTxt} ${loc.onboardingMsgBiddingInfoTxt} ${loc.onboardingMsgBookmarkTxt} Bạn đã trúng thầu {0} lô!

Due to unforeseen circumstances the closing times of all Timed Auction Lots have been extended, and will begin to close on Wednesday March 23, starting at 10AM local time. If you were bidding on any Timed Auction Lots, please log-in to ensure your bids are correct.

Great Plains Regional Event - Incl. Kansas City, Minneapolis, St. Louis, & Lincoln
Minneapolis, MN, USA

Thứ ba 22 thg 3, 2022
Bắt đầu lúc 8:00 SA ({0} {1} múi giờ của quý vị)
Đấu giá có kỳ hạn bắt đầu 8:00 SA Thứ tư 16 thg 3, 2022
Hãng Bán Đấu Giá Ritchie Bros.
6000 Frontage Road W, Medford, MN, United States 55049
Điện thoại. +1(507) 774-5050
Fax. +1(507) 774-5060

Cần huy động vốn?

Xin duyệt trước
Các biện pháp đấu giá khác

Chỉ để đấu giá hoặc để xem

RBA Publisher

Đấu giá thiết bị công không hạn chế

Hãy sẵn sàng cho một cuộc đấu giá xe tải và thiết bị không hạn chế khác của Ritchie Bros.! Mua thiết bị hạng nặng, xe tải và nhiều thứ khác nữa—không có đấu giá tối thiểu hoặc giá thấp nhất. Quý vị có thể đến tận nơi mua thiết bị hoặc mua trực tuyến.

Có cần bán thiết bị hạng nặng hoặc xe tải không? Liên hệ với chúng tôi để bán thiết bị của quý vị.

Chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đấu giá

Đăng ký để trả giá

Néu quý vị muốn tự mình đến địa điểm đấu giá để đấu giá, hãy kiểm tra khi nào bắt đầu đăng ký dưới đây. Nếu quý vị muốn đấu giá trực tuyến, hãy đăng ký đấu giá trực tuyến ngay bây giờ. Lưu ý: bạn có thể cần phải đặt cọc một khoản tiển đấu giá có thể hoàn lại.

Xem trước thiết bị

Xem thông tin chi tiết thiết bị và hình ảnh trực tuyến. Quý vị còn có thể thử và kiểm tra thiết bị tại địa điểm đấu giá, hoặc gửi ai khác đến thay cho mình. Hãy nhớ, mọi mặt hàng đều được bán như thực tại, như thực trạng.

Hãy kiểm tra lịch biểu, rồi đấu giá!

Hãy kiểm tra lịch biểu cuộc đấu giá trước ngày đấu giá để quý vị biết khi nào và ở đâu để đấu giá. Đăng ký trực tuyến hoặc đến địa điểm đấu giá sớm —quý vị sẽ không muốn bỏ lỡ!

Đăng ký và đấu giá

Tìm hiểu thêm về trang đấu giá của chúng tôi trong Minneapolis, MN

Biện pháp đấu giá

Đấu giá trực tiếp

Khác

Tiền tệ
USD

Kiểm tra

Minneapolis, MN:
6000 Frontage Road W, Medford, MN, United States 55049

Kansas City, MO:
1800 W. Old 40 Hwy, Odessa, MO, United States 64076

Lincoln, NE:
8801 US-6, Lincoln, NE 68507 (Lat 40.878411 Lon -96.599248)
Inspection: March 19th to 22nd | 8:00 AM to 4:00 PM

St. Louis, IL:
3135 Fosterburg Road Alton, IL 62002
Inspection: March 19th to 22nd | 8:00 AM to 4:00 PM

Green Bay, WI:
1410 State St., Green Bay, WI 54304
Inspection: March 19th to 22nd | 8:00 AM to 4:00 PM

Office Hours: Mon - Fri, 8am - 5pm

Yard Hours: 8:00 AM to 4:00 PM

For further assistance, please call Customer Care or connect with one of the sale representatives.Ngày chuyển đi: Tuesday, March 22th, 2022

Giao & Lấy Thiết bị

Bản đồ Đấu giá

Hiển thị trên Bản đồ

Street View Xem trên Bản đồ Google
  • Địa điểm Đấu giá
  • Trụ sở Đấu giá

Nhận tài trợ đấu giá

Chúng tôi cung cấp sự tài trợ linh động và cho thuê tại hầu hết các khu vực.

Kiểm tra các giá bán đã qua

Trước khi quý vị mua hay bán, hãy tạo một tài khoản và kiểm tra các kết quả đấu giá gần đây—hơn 780.000 mặt hàng được liệt kê!

Contact us to sell

Bán tại cuộc đấu giá này

Cho dù doanh nghiệp của quý vị lớn hoặc nhỏ như thế nào, chúng tôi đều có thể giúp quý vị bán—nhanh chóng, hiệu quả, không rắc rối.