RBA Publisher

Hành động cần thiết: Kích hoạt đấu giá Bạn đã được đăng ký để đấu giá Đăng ký của bạn đã bị từ chối. Vui lòng liên hệ Dịch vụ Khách hàng tại địa chỉ csg@rbauction.com để được hỗ trợ. Trực tiếp ngay Vào đấu giá trực tiếp Vào phiên đấu giá dưới hình thức chỉ xem Vào cuộc Đấu giá Định giờ Ghi danh Kích hoạt đấu giá /heavy-equipment-auctions/ring-coverage-details?eventId=2021595&a=bid /heavy-equipment-auctions/ring-coverage-details?eventId=2021595&a=view /heavy-equipment-auctions/ring-coverage-details?eventId=2021595&a=tal /online-bidding-registration?eventId=2021595 /myaccount/-/speedy-today-auction/2021595 ${loc.onboardingMsgHeadingTxt} ${loc.onboardingMsgDescriptionTxt} ${loc.onboardingMsgEasierToFindTxt} ${loc.onboardingMsgAuctionSiteTxt} ${loc.onboardingMsgBiddingInfoTxt} ${loc.onboardingMsgBookmarkTxt} Bạn đã trúng thầu {0} lô!

Important Notice: Our transaction fees have changed for all platforms. On-farm auctions will remain the same. Learn more.

Larry & Donna Degelman
Online Timed Auction bidding
Lipton, SK, CAN

Thứ hai 19 thg 4, 2021
Bắt đầu lúc 12:00 CH ({0} {1} múi giờ của quý vị)
Đấu giá có kỳ hạn bắt đầu 12:00 CH Thứ sáu 16 thg 4, 2021
Hãng Bán Đấu Giá Ritchie Bros.
Lipton, SK, Canada S0G3B0
Điện thoại. +1.306.776.2397

Cần huy động vốn?

Xin duyệt trước
Các biện pháp đấu giá khác

Chỉ để đấu giá hoặc để xem

RBA Publisher

This is an online-only Timed Auction

  • Items in this auction sell via our automated Timed Auction system
  • There will be no onsite bidding for this auction
  • It's free to register and bid online via our Timed Auction system
  • Successful buyers will be required to pay a buyer transaction fee. Learn more
  • Auction sites are open for equipment inspection before auction day
  • Face masks must be worn to enter any Ritchie Bros. facility
  • No admittance to site on auction day

For more information, please contact:

Consignor:
Larry Degelman - (T: +1(306) 336-2676 ; H: +1(306) 332-7654 E: larry.jd@outlook.com)

Donna Degelman - (T: +1(306) 336-2676 ; H: +1(306) 332-7654 E: degs77@live.com)

Territory Manager:
Mark Perkins - (T: +1(306) 276-8475)

Chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đấu giá

Đăng ký để trả giá

Néu quý vị muốn tự mình đến địa điểm đấu giá để đấu giá, hãy kiểm tra khi nào bắt đầu đăng ký dưới đây. Nếu quý vị muốn đấu giá trực tuyến, hãy đăng ký đấu giá trực tuyến ngay bây giờ. Lưu ý: bạn có thể cần phải đặt cọc một khoản tiển đấu giá có thể hoàn lại.

Xem trước thiết bị

Xem thông tin chi tiết thiết bị và hình ảnh trực tuyến. Quý vị còn có thể thử và kiểm tra thiết bị tại địa điểm đấu giá, hoặc gửi ai khác đến thay cho mình. Hãy nhớ, mọi mặt hàng đều được bán như thực tại, như thực trạng.

Hãy kiểm tra lịch biểu, rồi đấu giá!

Hãy kiểm tra lịch biểu cuộc đấu giá trước ngày đấu giá để quý vị biết khi nào và ở đâu để đấu giá. Đăng ký trực tuyến hoặc đến địa điểm đấu giá sớm —quý vị sẽ không muốn bỏ lỡ!

Đăng ký và đấu giá

Tìm hiểu thêm về trang đấu giá của chúng tôi trong Lipton, SK

Biện pháp đấu giá

Khác

Tiền tệ
CAD


Ngày chuyển đi: Monday May 3th, 2021

Bản đồ Đấu giá

Hiển thị trên Bản đồ

Street View Xem trên Bản đồ Google
  • Địa điểm Đấu giá

Thông tin mua

Thông tin bổ sung

Important note to foreign buyers
Alberta, Saskatchewan and Manitoba farmland is subject to restrictions on foreign ownership. Interested parties must obtain proper legal advice prior to bidding.

Nhận tài trợ đấu giá

Chúng tôi cung cấp sự tài trợ linh động và cho thuê tại hầu hết các khu vực.

Kiểm tra các giá bán đã qua

Trước khi quý vị mua hay bán, hãy tạo một tài khoản và kiểm tra các kết quả đấu giá gần đây—hơn 780.000 mặt hàng được liệt kê!

Contact us to sell

Bán tại cuộc đấu giá này

Cho dù doanh nghiệp của quý vị lớn hoặc nhỏ như thế nào, chúng tôi đều có thể giúp quý vị bán—nhanh chóng, hiệu quả, không rắc rối.