RBA Publisher

Hành động cần thiết: Kích hoạt đấu giá Bạn đã được đăng ký để đấu giá Đăng ký của bạn đã bị từ chối. Vui lòng liên hệ Dịch vụ Khách hàng tại địa chỉ csg@rbauction.com để được hỗ trợ. Trực tiếp ngay Vào đấu giá trực tiếp Vào phiên đấu giá dưới hình thức chỉ xem Vào cuộc Đấu giá Định giờ Ghi danh Kích hoạt đấu giá /heavy-equipment-auctions/ring-coverage-details?eventId=2022199&a=bid /heavy-equipment-auctions/ring-coverage-details?eventId=2022199&a=view /heavy-equipment-auctions/ring-coverage-details?eventId=2022199&a=tal /online-bidding-registration?eventId=2022199 /myaccount/-/speedy-today-auction/2022199 ${loc.onboardingMsgHeadingTxt} ${loc.onboardingMsgDescriptionTxt} ${loc.onboardingMsgEasierToFindTxt} ${loc.onboardingMsgAuctionSiteTxt} ${loc.onboardingMsgBiddingInfoTxt} ${loc.onboardingMsgBookmarkTxt} Bạn đã trúng thầu {0} lô!

Rocky Mountain Regional Event - Incl. equipment from Denver, Salt Lake City & Williston
Denver, CO, USA

Thứ tư 25 thg 5, 2022
Bắt đầu lúc 8:00 SA ({0} {1} múi giờ của quý vị)
Đấu giá có kỳ hạn bắt đầu 10:00 SA Thứ sáu 20 thg 5, 2022
Hãng Bán Đấu Giá Ritchie Bros.
4444 Ritchie Dr, Longmont, CO, USA 80504
Điện thoại. +1(970) 535-6700
Fax. +1(970) 535-0168

Cần huy động vốn?

Xin duyệt trước
Các biện pháp đấu giá khác

Chỉ để đấu giá hoặc để xem

RBA Publisher

Đấu giá thiết bị công không hạn chế

Hãy sẵn sàng cho một cuộc đấu giá xe tải và thiết bị không hạn chế khác của Ritchie Bros.! Mua thiết bị hạng nặng, xe tải và nhiều thứ khác nữa—không có đấu giá tối thiểu hoặc giá thấp nhất. Quý vị có thể đến tận nơi mua thiết bị hoặc mua trực tuyến.

Có cần bán thiết bị hạng nặng hoặc xe tải không? Liên hệ với chúng tôi để bán thiết bị của quý vị.

Chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đấu giá

Đăng ký để trả giá

Néu quý vị muốn tự mình đến địa điểm đấu giá để đấu giá, hãy kiểm tra khi nào bắt đầu đăng ký dưới đây. Nếu quý vị muốn đấu giá trực tuyến, hãy đăng ký đấu giá trực tuyến ngay bây giờ. Lưu ý: bạn có thể cần phải đặt cọc một khoản tiển đấu giá có thể hoàn lại.

Xem trước thiết bị

Xem thông tin chi tiết thiết bị và hình ảnh trực tuyến. Quý vị còn có thể thử và kiểm tra thiết bị tại địa điểm đấu giá, hoặc gửi ai khác đến thay cho mình. Hãy nhớ, mọi mặt hàng đều được bán như thực tại, như thực trạng.

Hãy kiểm tra lịch biểu, rồi đấu giá!

Hãy kiểm tra lịch biểu cuộc đấu giá trước ngày đấu giá để quý vị biết khi nào và ở đâu để đấu giá. Đăng ký trực tuyến hoặc đến địa điểm đấu giá sớm —quý vị sẽ không muốn bỏ lỡ!

Đăng ký và đấu giá

Please note: This auction site's yard is open weekdays for equipment drop-off, inspection and pick-up. Available services vary from site to site - please contact this location directly to find out which services are offered.

You can sell equipment from this location at any Ritchie Bros. Auctioneers live online auction. You can also store equipment at this location to sell via IronPlanet weekly online auctions or to sell 24/7 on Marketplace-E. Before delivering equipment to this yard, please contact your local sales rep or call now to get connected: 1.(970) 535-6700

To schedule your pickup or drop-off of equipment please use the scheduling calendar here:Schedule Now

Tìm hiểu thêm về trang đấu giá của chúng tôi trong Denver, CO

Biện pháp đấu giá

Đấu giá trực tiếp

Khác

Tiền tệ
USD

Kiểm tra

Denver, CO:
4444 Ritchie Dr, Longmont, CO, United States 80504

Salt Lake City, UT:
1428 East Hardy Road, Lake Point, UT, United States 84074

Williston, ND:
5589 141st Ave NW, Williston, ND, United States 58801

Office Hours: Mon - Fri, 8am - 5pm

Billings, MT - Site 1:
138 S. Canal Dr., Billings, Huntley, MT 59037
Inspection: May 21st to May 26th | 8:00 AM to 4:00 PM

Billings, MT - Site 2:
97 S 80th St W., Billings, MT 59106
Inspection: May 21st to May 26th | 8:00 AM to 4:00 PM

Pueblo, CO:
1302 Gary Ave, Pueblo, CO 81001
Inspection: May 21st to May 26th | 8:00 AM to 4:00 PM

Colorado City, CO:
4826 W Graneros Rd., Colorado City, CO 81019
Inspection: May 21st to May 26th | 8:00 AM to 4:00 PM

Kennard, NE:
106 W. 1st St., Kennard, NE 68034
Inspection: May 23rd to May 26th | 9:00 AM to 3:00 PM

Colorado Spring, CO:
3520 Capital Drive, Colorado Springs, CO 80939
Inspection: May 16th to May 26th | 8:00 AM to 5:00 PM

Office Hours: Mon - Fri, 8am - 5pm

Yard Hours: 8 am-4 pm

For further assistance, please call Customer Care or connect with one of the sale representatives.Ngày chuyển đi: Thursday, June 9th, 2022

Giao & Lấy Thiết bị

Bản đồ Đấu giá

Hiển thị trên Bản đồ

Street View Xem trên Bản đồ Google
  • Địa điểm Đấu giá
  • Trụ sở Đấu giá

Nhận tài trợ đấu giá

Chúng tôi cung cấp sự tài trợ linh động và cho thuê tại hầu hết các khu vực.

Kiểm tra các giá bán đã qua

Trước khi quý vị mua hay bán, hãy tạo một tài khoản và kiểm tra các kết quả đấu giá gần đây—hơn 780.000 mặt hàng được liệt kê!

Contact us to sell

Bán tại cuộc đấu giá này

Cho dù doanh nghiệp của quý vị lớn hoặc nhỏ như thế nào, chúng tôi đều có thể giúp quý vị bán—nhanh chóng, hiệu quả, không rắc rối.