RBA Publisher

Hành động cần thiết: Kích hoạt đấu giá Bạn đã được đăng ký để đấu giá Đăng ký của bạn đã bị từ chối. Vui lòng liên hệ Dịch vụ Khách hàng tại địa chỉ csg@rbauction.com để được hỗ trợ. Trực tiếp ngay Vào đấu giá trực tiếp Vào phiên đấu giá dưới hình thức chỉ xem Vào cuộc Đấu giá Định giờ Ghi danh Kích hoạt đấu giá /heavy-equipment-auctions/ring-coverage-details?eventId=2019629&a=bid /heavy-equipment-auctions/ring-coverage-details?eventId=2019629&a=view /heavy-equipment-auctions/ring-coverage-details?eventId=2019629&a=tal /online-bidding-registration?eventId=2019629 /myaccount/-/speedy-today-auction/2019629 ${loc.onboardingMsgHeadingTxt} ${loc.onboardingMsgDescriptionTxt} ${loc.onboardingMsgEasierToFindTxt} ${loc.onboardingMsgAuctionSiteTxt} ${loc.onboardingMsgBiddingInfoTxt} ${loc.onboardingMsgBookmarkTxt} Bạn đã trúng thầu {0} lô!

Sondrol Farms Ltd
Cabri, SK, CAN

Thứ tư 23 thg 10, 2019
Bắt đầu lúc 10:30 SA ({0} {1} múi giờ của quý vị)

Đấu giá trực tuyến bắt đầu lúc 12:00 CH tại điểm đấu giá

Hãng Bán Đấu Giá Ritchie Bros.
Cabri, SK, Canada S0N0J0
Điện thoại. +1.800.491.4494

Cần huy động vốn?

Xin duyệt trước
Các biện pháp đấu giá khác

Chỉ để đấu giá hoặc để xem

Introducing PriorityBid

Introducing PriorityBid

Never miss a lot - Place a PriorityBid before the live auction starts

Tell us how much you're willing to pay and we'll bid the lowest amount required for you to win during the live auction.
In case of a tie, the first PriorityBid placed wins!
Learn more about PriorityBid

Start placing PriorityBids

Directions to auction site:
From Swift Current, SK, go 8.1 km (5 miles) West on Hwy 1, then go 8.1 km (5 miles) North on Hwy 32. Go 32.3 km (20 miles) West on Hwy 332, then 9.7 km (6 miles) North on Hwy 37. Go 4 km (2.5 miles) East on Twp Rd 180. Yard on North side.

OR

From Cabri, SK, go 14.5 km (9 miles) South on Hwy 37, then go 4 km (2.5 miles) East on Twp Rd 180. Yard on North side.

View map to location (GPS: 50.4861, -108.3997)

For more information, please contact:

Consignor:
Dorian Sondrol - (T: +1(306) 626-3651; C: +1(306) 741-8391; F: +1(306) 626-3653; E: sondrol.dd@xplornet.com)

Territory Manager:
Jeff Kurtz - (T: +1(306) 315-3548)

Hiển thị bài viết tin tức

Chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đấu giá

Đăng ký để trả giá

Néu quý vị muốn tự mình đến địa điểm đấu giá để đấu giá, hãy kiểm tra khi nào bắt đầu đăng ký dưới đây. Nếu quý vị muốn đấu giá trực tuyến, hãy đăng ký đấu giá trực tuyến ngay bây giờ. Lưu ý: bạn có thể cần phải đặt cọc một khoản tiển đấu giá có thể hoàn lại.

Xem trước thiết bị

Xem thông tin chi tiết thiết bị và hình ảnh trực tuyến. Quý vị còn có thể thử và kiểm tra thiết bị tại địa điểm đấu giá, hoặc gửi ai khác đến thay cho mình. Hãy nhớ, mọi mặt hàng đều được bán như thực tại, như thực trạng.

Hãy kiểm tra lịch biểu, rồi đấu giá!

Hãy kiểm tra lịch biểu cuộc đấu giá trước ngày đấu giá để quý vị biết khi nào và ở đâu để đấu giá. Đăng ký trực tuyến hoặc đến địa điểm đấu giá sớm —quý vị sẽ không muốn bỏ lỡ!

Đăng ký và đấu giá

Tìm hiểu thêm về trang đấu giá của chúng tôi trong Cabri, SK

Biện pháp đấu giá

Đấu giá trực tiếp

Tiền tệ
CAD


Ngày chuyển đi: Wednesday, Oct 30, 2019

Đăng ký tại chỗ
Đang bắt đầu Thứ tư 23 thg 10, 2019

Bản đồ Đấu giá

Hiển thị trên Bản đồ

Street View Xem trên Bản đồ Google
  • Địa điểm Đấu giá

Thông tin mua

Thông tin bổ sung

Important note to foreign buyers
Alberta, Saskatchewan and Manitoba farmland is subject to restrictions on foreign ownership. Interested parties must obtain proper legal advice prior to bidding.

Nhận tài trợ đấu giá

Chúng tôi cung cấp sự tài trợ linh động và cho thuê tại hầu hết các khu vực.

Kiểm tra các giá bán đã qua

Trước khi quý vị mua hay bán, hãy tạo một tài khoản và kiểm tra các kết quả đấu giá gần đây—hơn 780.000 mặt hàng được liệt kê!

Contact us to sell

Bán tại cuộc đấu giá này

Cho dù doanh nghiệp của quý vị lớn hoặc nhỏ như thế nào, chúng tôi đều có thể giúp quý vị bán—nhanh chóng, hiệu quả, không rắc rối.