Tìm chứng nhận trạng thái thiết bị Bảo hiểm IronClad trên máy mà bạn muốn mua

IronClad Assurance

Chứng nhận trạng thái thiết bị Bảo hiểm IronClad của chúng tôi cho bạn biết rằng một trong những nhân viên kiểm tra của chúng tôi đã đích thân kiểm tra sản phẩm, chụp hình và tiến hành kiểm tra toàn diện các hệ thống và bộ phận chính. Nội dung bạn thấy trong báo cáo kiểm tra là những gì bạn có được khi nhận thiết bị này. Nếu sản phẩm bạn nhận được không có đúng tình trạng như mô tả trong báo cáo kiểm tra của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi trong vòng một ngày làm việc sau khi nhận. Khiếu nại hợp lệ sẽ được giải quyết theo hình thức có lợi cho đôi bên. Để biết chi tiết, vui lòng xem Chính sách Bảo hiểm IronClad của chúng tôi.

Nếu có thắc mắc về Bảo hiểm IronClad hoặc muốn gửi khiếu nại, vui lòng liên hệ bộ phận Dịch vụ Khách hàng qua +1.888.433.5426.

Báo cáo kiểm tra

Tự tin mua khi biết sản phẩm của chúng tôi đã được chuyên gia trong ngành kiểm tra đầy đủ và chi tiết.

Đội chuyên viên kiểm tra

Đội của chúng tôi có trên 250 nhân kiểm tra chuyên nghiệp với trung bình hơn 20 năm kinh nghiệm về thiết bị, cũng như tuân thủ phương pháp đánh giá tiêu chuẩn, đáng tin cậy và nhất quán.

Báo cáo đáng tin cậy

Báo cáo của chúng tôi bao gồm đánh giá và nhận xét về các hệ thống và bộ phận chính, kết quả kiểm tra chức năng kèm theo nhiều hình ảnh. Đối với thiết bị được kiểm tra, chúng tôi sẽ cung cấp cả phân tích phòng nghiên cứu về dầu và chất lỏng trong các bộ phận và hệ thống chính để phát hiện tạp chất và kim loại ăn mòn.

Tự tin mua

Với Bảo hiểm IronClad của chúng tôi, bạn có thể tự tin về nội dung bạn thấy trong báo cáo kiểm tra là những gì bạn có được khi nhận thiết bị này.