Hãy sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến của chúng tôi để nộp các khoản đặt cọc đấu giá hoặc thực hiện thanh toán bằng thẻ Visa hoặc MasterCard hoặc AMEX, hoặc tìm thông tin về chuyển ngân và thông tin khác cho các cuộc đấu giá cụ thể dưới đây.

Nộp một khoản đặt cọc đấu giá

Nộp khoản đặt cọc đấu giá của quý vị bằng chuyển ngân hoặc thẻ tín dụng:

*Sẽ có một khoản tiền giữ lại trong thẻ tín dụng của quý vị. Tìm hiểu thêm…

Thực hiện một cuộc Thanh toán

Thực hiện một cuộc thanh toán bằng chuyển ngân hoặc thẻ tín dụng:

*Một khoản phí dịch vụ iClosing 2,95% áp dụng cho mọi thẻ tín dụng. Tìm hiểu thêm…

Thông tin về đặt cọc đấu giá và thanh toán

Quy tắc và phương thức đặt cọc và thanh toán tùy thuộc vào địa điểm cuộc đấu giá và lược sử đấu giá của quý vị với Ritchie Bros.

Vui lòng chọn địa điểm cuộc đấu giá để biết thông tin đặt cọc và thanh toán cụ thể.

Úc
Canada
Trung Quốc
Châu Âu
Nhật
Mê-hi-cô
Tân Tây Lan
Panama
Vương quốc Anh
Hoa Kỳ
Các Tiểu Vương Quốc Ả-rập Thống Nhất

Dịch vụ Thanh toán Trực tuyến mới được cung cấp bởi Paysafe

Paysafe duy trì một trang web an toàn và bảo đảm để xử lý các giao dịch thẻ tín dụng được thực hiện thông qua Dịch vụ Thanh toán Trực tuyến của Ritchie Bros. iClosing, một chi nhánh của Paysafe, cung cấp dịch vụ ký quỹ cho các giao dịch này và cấp cho Ritchie Bros. một sự bảo đảm thanh toán. Ritchie Bros. không xử lý thẻ tín dụng, cũng như chúng tôi không thu nhận hay lưu giữ thông tin thẻ tín dụng.

Thêm thông tin về đặt cọc và thanh toán bằng thẻ tín dụng

  • Đặt cọc và thanh toán có thể được thực hiện bằng thẻ Visa hoặc MasterCard hoặc AMEX.
  • Thẻ tín dụng có thể được dùng để nộp một khoản đặt cọc đấu giá tại bất cứ cuộc đấu giá nào của Ritchie Bros. trên khắp thế giới.
  • Các thanh toán thẻ tín dụng để mua hàng đấu giá không được vượt quá 10.000 bằng tiền tệ của cuộc đấu giá (hoặc 1.000.000 Yên Nhật)
  • Thẻ tín dụng có thể được sử dụng để thanh toán cho các cuộc đấu giá tại Hoa Kỳ, Canada, Panama, Mê-hi-cô, Úc, Nhật, Dubai và hầu hết các quốc gia ở Châu Âu.
  • Dịch vụ hiện có sẵn bằng: tiếng Anh và tiếng Pháp
  • Khoản đặt cọc phải được nộp không sớm hơn hai (2) ngày trước cuộc đấu giá. Khoản tiền giữ sẽ vẫn nằm trên thẻ tín dụng của quý vị cho đến 5 ngày tại Canada và Hoa Kỳ, và cho đến 45 ngày ngoài Canada và Hoa Kỳ. Hãy kiểm tra với ngân hàng của quý vị để biết thêm thông tin.
  • Một sự cho phép hoặc khoản giữ đặt cọc không dẫn đến một khoản phí trên thẻ tín dụng của quý vị nhưng có chiếm dụng một phần hạn mức thẻ tín dụng của quý vị. Không tính phí dịch vụ khi nộp một khoản đặt cọc bằng thẻ tín dụng của quý vị.
  • Quý vị có bảy (7) ngày từ lúc kết thúc cuộc đấu giá để thanh toán đầy đủ cho mọi khoản mua đã thực hiện. Nếu Ritchie Bros. không nhận được thanh toán đầy đủ trong vòng bảy (7) ngày từ lúc kết thúc cuộc đấu giá, thẻ tín dụng của quý vị có thể được tự động tính phí và một khoản dịch vụ iClosing 2,95% sẽ áp dụng cho cuộc giao dịch. Mọi lệ phí hay phí hối đoái ngoại tệ thuộc trách nhiệm của chủ thẻ tín dụng.
  • Một khoản Phí Dịch vụ iClosing bằng 2,95% sẽ áp dụng cho mọi cuộc thanh toán được thực hiện sử dụng Dịch vụ Thanh toán Trực tuyến.

Mọi mặt hàng trong các cuộc đấu giá Ritchie Bros. được bán trên cơ sở " như thực tại, như thực trạng". Mọi vụ bán là cuối cùng và không vụ bán nào được hủy hiệu lực. Không có hoàn lại và các cuộc thanh toán bằng thẻ tín dụng không thể làm ngược lại.

Đặt một khoản đặt cọc đấu giá qua thẻ tín dụng

Thực hiện thanh toán

Liên Lạc Ban Dịch Vụ Khách Hàng

Muốn nói chuyện với một đại diện phục vụ khách hàng, xin gọi:

Hoa Kỳ & Canada
1.800.211.3983
Âu châu
+31.765.242.600
Trung Đông
+971.4.812.0600
Quốc tế
+1.778.331.5939

Hoặc email cho chúng tôi để được trợ giúp.