Các dịch vụ tiện lợi

Nhận cuộc thẩm định nhanh chóng chính xác cho thiết bị của mình.

Tân trang

Bảo hiểm

Hãy tự bảo vệ mình bằng bảo hiểm mọi rủi ro với chi phí thấp.

Vận chuyển hàng

Tìm hiểu chi phí thấp để di dời thiết bị của quý vị đến một địa đấu giá như thế nào.

Warranties

Protect yourself against costly repairs and have peace of mind after the auction with a Ritchie Bros. warranty on select equipment and trucks.