Chúng tôi làm tất cả những gì có thể làm được để cho các cuộc đấu giá của mình công bằng và minh bạch. Vui lòng đọc thông tin sau đây trước khi bạn đầu giá và mua.

Ghi danh và đặt cọc

Ghi danh đấu giá là miễn phí. Bạn có thể được yêu cầu gửi một khoản đặt cọc đấu giá hoàn lại được. Vui lòng lưu ý rằng bạn phải xuất trình giấy tờ tùy thân có hình khi ghi danh tại địa điểm đấu giá (chẳng hạn bằng lái xe hoặc hộ chiếu).

Mọi cuộc đấu giá đều không hạn chế

Mọi mặt hàng được bán cho người trả giá cao nhất vào ngày đấu giá, không có mức trả giá tối thiểu hoặc giá thấp nhất. Chủ nhân không được phép trả giá mặt hàng mình đang bán. Các cuộc đầu giá không thể hủy bỏ, và mọi cuộc bán đều không thể thay đổi. Nếu quý vị là người trả giá cao nhất khi nhân viên đấu giá thông báo rằng một mặt hàng đã được bán, thì quý vị là chủ nhân mới của mặt hàng đó.

Mọi thứ được bán "như thực tại, như thực trạng"

Chúng tôi đề nghị quý vị nên đến thăm hiện trường bán đấu giá để kiểm tra mọi mặt hàng mà quý vị muốn mua trước khi trả giá vào ngày bán đấu giá. Quý vị cũng có thể cho người đến địa điểm để tiến hành kiểm tra thay cho mình.

Phí giao dịch áp dụng cho người mua

Những nhà thầu thành công cần phải thanh toán một khoản phí giao dịch:

  • Mỗi Lô được mua sẽ chịu một khoản phí giao dịch là (a) 10% phí giao dịch trên tất cả các Lô bán từ 10.000 trở xuống hoặc (b) 3,85% trên tất cả các Lô bán trên 10.000 đến 33.500, với một khoản phí tối thiểu là 1.000 mỗi Lô hoặc (c) 1.290 trên tất cả các Lô bán trên 33.500 (tính bằng tiền đấu giá). Phí này áp dụng cho các giao dịch mua tại chỗ, trực tuyến và ủy nhiệm, đồng thời sẽ miễn cho các giao dịch mua trực tiếp tại các buổi đấu giá trên nông trại.
  • Các trường hợp ngoại lệ sau sẽ áp dụng theo mức phí bên trên. Mỗi lô được mua sẽ chịu một khoản phí giao dịch là:
    • Nhật Bản - (a) 10% phí giao dịch trên tất cả các Lô bán từ 500.000 Yên trở xuống hoặc (b) 3,85% trên tất cả các Lô bán trên 500.000 Yên đến 3.400.000 Yên, với khoản phí tối thiểu là 50.000 Yên mỗi Lô hoặc (c) 130.000 Yên trên tất cả các Lô bán trên 3.400.000 Yên;
    • Anh - (a) 10% trên tất cả các Lô bán từ 5.000 Bảng trở xuống hoặc (b) 3,85% trên tất cả các Lô bán trên 5.000 Bảng, với khoản phí tối thiểu là 500 Bảng mỗi Lô.

Thanh toán và chuyển dời

Các mặt hàng mua phải được trả tiền đầy đủ trong vòng bảy (7) ngày sau khi kết thúc cuộc bán đấu giá.
Người mua không được chuyển dời hàng mua của mình khỏi địa điểm đấu giá trước khi hóa đơn đã được thanh toán đầy đủ.
Nếu Ritchie Bros. không cấp được giấy tờ xác nhận quyền sở hữu rõ ràng cho một mặt hàng mua, thì người mua có quyền được hoàn lại đầy đủ giá mua.

Hãy đọc các điều khoản và điều kiện đấu giá

Thông tin này chỉ được cung cấp dưới hình thức tóm tắt. Khi quý vị tham gia một cuộc đấu giá, quý vị phải xem lại và đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện trước khi quý vị trả giá (được bao gồm trong danh mục liệt kê của quý vị và khi quý vị bắt đầu vào cuộc đấu giá trực tuyến). Xin vui lòng xem lại cẩn thận tất cả các điều khoản và điều kiện.

In addition to the full terms and conditions also the ‘Site Specific Terms' apply, those can be found below.

English

Additional Notes

Value Added Tax (VAT)

VAT and other DUTIES as they may apply are the BUYER'S RESPONSIBILITY.

UK Value Added Tax (VAT) will apply in the following cases:

  1. UK registered companies or items that remain in UK.
  2. EU buyers who fail to provide a valid VAT number and/or EU buyers who fail to provide valid proof of transport (complete CMR) within 90 days after the invoice date.
  3. Non EU buyers who fail to provide correct and complete Export Documents to RBA within the 90 days since invoice date.

Valid proof of transport for EU buyers

A valid CMR document must mention the Ritchie Bros company as the sender in box 1; lot number and full lot description in box 6; signature of the receiver in box 24; plus the rest of the usual information.

Valid proof of transport for Exportation

Official Customs documents provided by the corresponding Customs Authorities. The corresponding Ritchie Bros company must appear as the exporter on the export document. The lots must be clearly described and identifiable. We require the final proof of export (i.a. "exit confirmation" or "goods departed" confirmation) the intention only is not considered sufficient.

Important notice for Non-EU buyers

Buyers that will export the goods out of the European Union (non-EU buyers) are required to pay a deposit on all pieces of equipment bought at the auction. The deposit equals the local standard VAT rate calculated on the purchase price of the equipment. This deposit will be refunded to the nominated bank account of the buyer within five (5) business days after presentation of Proof of Final Export. This Proof of Final Export can be provided by your customs broker or freight forwarder. Non-EU Buyers should provide accurate bank details in order to facilitate timely refund of deposits.

To avoid the VAT deposit Non-EU buyers can engage the services of RB Logistics or they can work with one of the nominated shipping companies assigned by RBA:

RB Logistics
The Netherlands
Tel. +31.168.392200
Fax. +31.168.392250
Contact us by email

European Union Machinery Directive

Effective January 1, 1995
Certain items in this auction may require CE-marking. Items that are not CE-marked are offered for sale on the condition that any buyer intending to sell or use such item within the European Union will take the necessary measures to certify the item, if and as required under the European Union Legislation on Machinery implemented in the national legislation of the relevant member countries. The purchaser is responsible for all costs related to certification and upgrading. Please contact the manufacturer or his authorized representative within the EU for details.