Chúng tôi làm tất cả những gì có thể làm được để cho các cuộc đấu giá của mình công bằng và minh bạch. Vui lòng đọc thông tin sau đây trước khi bạn đầu giá và mua.

Ghi danh và đặt cọc

Ghi danh đấu giá là miễn phí. Bạn có thể được yêu cầu gửi một khoản đặt cọc đấu giá hoàn lại được. Vui lòng lưu ý rằng bạn phải xuất trình giấy tờ tùy thân có hình khi ghi danh tại địa điểm đấu giá (chẳng hạn bằng lái xe hoặc hộ chiếu).

Mọi cuộc đấu giá đều không hạn chế

Mọi mặt hàng được bán cho người trả giá cao nhất vào ngày đấu giá, không có mức trả giá tối thiểu hoặc giá thấp nhất. Chủ nhân không được phép trả giá mặt hàng mình đang bán. Các cuộc đầu giá không thể hủy bỏ, và mọi cuộc bán đều không thể thay đổi. Nếu quý vị là người trả giá cao nhất khi nhân viên đấu giá thông báo rằng một mặt hàng đã được bán, thì quý vị là chủ nhân mới của mặt hàng đó.

Mọi thứ được bán "như thực tại, như thực trạng"

Chúng tôi đề nghị quý vị nên đến thăm hiện trường bán đấu giá để kiểm tra mọi mặt hàng mà quý vị muốn mua trước khi trả giá vào ngày bán đấu giá. Quý vị cũng có thể cho người đến địa điểm để tiến hành kiểm tra thay cho mình.

Phí giao dịch áp dụng cho người mua

Những nhà thầu thành công cần phải thanh toán một khoản phí giao dịch:

  • Mỗi Lô được mua sẽ chịu một khoản phí giao dịch là (a) 10% phí giao dịch trên tất cả các Lô bán từ 10.000 trở xuống hoặc (b) 3,85% trên tất cả các Lô bán trên 10.000 đến 33.500, với một khoản phí tối thiểu là 1.000 mỗi Lô hoặc (c) 1.290 trên tất cả các Lô bán trên 33.500 (tính bằng tiền đấu giá). Phí này áp dụng cho các giao dịch mua tại chỗ, trực tuyến và ủy nhiệm, đồng thời sẽ miễn cho các giao dịch mua trực tiếp tại các buổi đấu giá trên nông trại.
  • Các trường hợp ngoại lệ sau sẽ áp dụng theo mức phí bên trên. Mỗi lô được mua sẽ chịu một khoản phí giao dịch là:
    • Nhật Bản - (a) 10% phí giao dịch trên tất cả các Lô bán từ 500.000 Yên trở xuống hoặc (b) 3,85% trên tất cả các Lô bán trên 500.000 Yên đến 3.400.000 Yên, với khoản phí tối thiểu là 50.000 Yên mỗi Lô hoặc (c) 130.000 Yên trên tất cả các Lô bán trên 3.400.000 Yên;
    • Anh - (a) 10% trên tất cả các Lô bán từ 5.000 Bảng trở xuống hoặc (b) 3,85% trên tất cả các Lô bán trên 5.000 Bảng, với khoản phí tối thiểu là 500 Bảng mỗi Lô.

Thanh toán và chuyển dời

Các mặt hàng mua phải được trả tiền đầy đủ trong vòng bảy (7) ngày sau khi kết thúc cuộc bán đấu giá.
Người mua không được chuyển dời hàng mua của mình khỏi địa điểm đấu giá trước khi hóa đơn đã được thanh toán đầy đủ.
Nếu Ritchie Bros. không cấp được giấy tờ xác nhận quyền sở hữu rõ ràng cho một mặt hàng mua, thì người mua có quyền được hoàn lại đầy đủ giá mua.

Hãy đọc các điều khoản và điều kiện đấu giá

Thông tin này chỉ được cung cấp dưới hình thức tóm tắt. Khi quý vị tham gia một cuộc đấu giá, quý vị phải xem lại và đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện trước khi quý vị trả giá (được bao gồm trong danh mục liệt kê của quý vị và khi quý vị bắt đầu vào cuộc đấu giá trực tuyến). Xin vui lòng xem lại cẩn thận tất cả các điều khoản và điều kiện.

Additional Notes

Auction Company Bond #0470724

Title and Registration Certificates

Items purchased that require a Title or Registration Certificate must be paid for by cash or certified check on the day of the auction; all Titles and Registration Certificates will be mailed to the purchaser ten (10) banking days after payment is received.

Notices to Foreign Buyers

Purchases in the United States are payable in U.S. funds. Some equipment may require modifications to meet import and safety regulations. To avoid potential problems, please contact your customs broker for more information prior to bidding.

Notice To Vehicle Buyers

Some of the vehicles listed will be sold pursuant to vehicle code 24007.5, subsection (a) paragraph (2), and are available to licensed dealers and dismantlers only. "NO COOLING OFF": California law does not provide for a cooling-off or other cancellation period for vehicle lease or purchasing contracts. However, California law does require a seller to offer a two-day contract cancellation option on used vehicles with a purchase price of less than US$40,000, subject to certain statutory conditions. This contract cancellation option requirement does not apply to the sale of a motorcycle or an off-highway motor vehicle subject to identification under California law. See the vehicle contract cancellation option agreement for details.

Notice to all buyers purchasing titled items (including motor vehicle dealers)

A $65 documentation fee will be charged on each titled item purchased. All buyers purchasing titled items must speak to a Ritchie Bros. representative at the auction site to complete all government-required paperwork.
Residents of California: Sales of titled items are taxable at the rate applicable to the address where you reside.
Non-residents: Sales of titled items are taxable to non-resident buyers at the point-of-sale tax rate.

Combined Disclosure of Applicability for Truck and Bus, Off-Road, and PERP

When operated in California, any on-road heavy-duty diesel vehicle, alternative-diesel vehicle, off-road diesel vehicle, or portable diesel engine may be subject to the California Air Resources Board's Regulation to Reduce Particulate Matter and Criteria Pollutant Emissions from In-Use Heavy-Duty Diesel Vehicles, In-Use Off-Road Diesel Vehicle Regulation, or Airborne Toxic Control Measure For Diesel Particulate Matter From Portable Engines Rated At 50 Horsepower And Greater. It therefore could be subject to retrofit, exhaust retrofit, or accelerated turnover requirements to reduce emissions of air pollutants. For more information, please visit the California Air Resources Board websites at:

https://www.arb.ca.gov/dieseltruck

https://www.arb.ca.gov/msprog/ordiesel/ordiesel.htm

https://www.arb.ca.gov/portable/portable.htm

 

Heavy-Duty (Tractor-Trailer) Greenhouse Gas Regulation

A heavy-duty tractor and 53-foot-or-longer box-type trailer operated in California may be subject to the California Air Resources Board Heavy-Duty Vehicle Greenhouse Gas Emission Reduction Measure. These vehicles may be required to use low-rolling resistance tires and meet aerodynamic equipment requirements to reduce greenhouse gas emissions. For more information, please visit the California Air Resources Board website at:

https://arb.ca.gov/disc2022

http://www.arb.ca.gov/msprog/ordiesel/ordiesel.htm