Cần đặt cọc để đấu giá Bạn đã được đăng ký để đấu giá Đăng ký của bạn đã bị từ chối. Vui lòng liên hệ Dịch vụ Khách hàng tại địa chỉ csg@rbauction.com để được hỗ trợ. Trực tiếp ngay Vào đấu giá trực tiếp Vào phiên đấu giá dưới hình thức chỉ xem Vào cuộc Đấu giá Định giờ Ghi danh Đặt cọc đấu giá Phát sóng chưa bắt đầu Phát sóng đã kết thúc /heavy-equipment-auctions/ring-coverage-details?eventId=2018903&a=bid /heavy-equipment-auctions/ring-coverage-details?eventId=2018903&a=view /heavy-equipment-auctions/ring-coverage-details?eventId=2018903&a=tal /online-bidding-registration?eventId=2018903 /myaccount/-/speedy-today-auction/2018903 ${loc.onboardingMsgHeadingTxt} ${loc.onboardingMsgDescriptionTxt} ${loc.onboardingMsgEasierToFindTxt} ${loc.onboardingMsgAuctionSiteTxt} ${loc.onboardingMsgBiddingInfoTxt} ${loc.onboardingMsgBookmarkTxt} Bạn đã trúng thầu {0} lô!

Charity auction benefiting KidSport BC. Bid in person or online! We will waive bid deposits and administrative fees. Call Customer Service to register to bid online: 1.800.211.3983 or 1.778.331.5939 Learn about the Corporate Kids Challenge and KidSport.

Corporate Kids Challenge, CAN

Thứ bảy 8 thg 9, 2018
Bắt đầu lúc 5:40 CH ({0} {1} múi giờ của quý vị)
Hãng Bán Đấu Giá Ritchie Bros.
9500 Glenlyon Parkway, Burnaby, BC, Canada V5J 0C6
Điện thoại. +1(604) 868-5579

Cần huy động vốn?

Xin duyệt trước
Các biện pháp đấu giá khác

Chỉ để đấu giá hoặc để xem

About the Corporate Kids Challenge

The Corporate Kids Challenge is an annual fundraising event hosted by Ritchie Bros. at the company HQ in Burnaby, BC, Canada. All proceeds go to KidSport BC. Olympians, pro athletes and local celebrities join local corporate teams to face off in a series of fun sports challenges (think tug-of-war). The fun wraps up with a charity auction. Learn more about the Kidsport Corporate Kids Challenge.

Chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đấu giá

Đăng ký để trả giá

Néu quý vị muốn tự mình đến địa điểm đấu giá để đấu giá, hãy kiểm tra khi nào bắt đầu đăng ký dưới đây. Nếu quý vị muốn đấu giá trực tuyến, hãy đăng ký đấu giá trực tuyến ngay bây giờ. Lưu ý: bạn có thể cần phải đặt cọc một khoản tiển đấu giá có thể hoàn lại.

Xem trước thiết bị

Xem thông tin chi tiết thiết bị và hình ảnh trực tuyến. Quý vị còn có thể thử và kiểm tra thiết bị tại địa điểm đấu giá, hoặc gửi ai khác đến thay cho mình. Hãy nhớ, mọi mặt hàng đều được bán như thực tại, như thực trạng.

Hãy kiểm tra lịch biểu, rồi đấu giá!

Hãy kiểm tra lịch biểu cuộc đấu giá trước ngày đấu giá để quý vị biết khi nào và ở đâu để đấu giá. Đăng ký trực tuyến hoặc đến địa điểm đấu giá sớm —quý vị sẽ không muốn bỏ lỡ!

Đăng ký và đấu giá

Tìm hiểu thêm về trang đấu giá của chúng tôi trong Corporate Kids Challenge

Biện pháp đấu giá

Đấu giá trực tiếp

Tiền tệ
CAD

Đăng ký tại chỗ
Đang bắt đầu Thứ bảy 8 thg 9, 2018

Bản đồ Đấu giá

Hiển thị trên Bản đồ

Street View Xem trên Bản đồ Google
  • Địa điểm Đấu giá

Thông tin mua

Thông tin bổ sung

On site auction registration starts at 11:30am

Questions about participating in the auction? Call Megumi Mizuno: +1.778.331.5252

Nhận tài trợ đấu giá

Chúng tôi cung cấp sự tài trợ linh động và cho thuê tại hầu hết các khu vực.

Kiểm tra các giá bán đã qua

Trước khi quý vị mua hay bán, hãy tạo một tài khoản và kiểm tra các kết quả đấu giá gần đây—hơn 780.000 mặt hàng được liệt kê!

Bán tại cuộc đấu giá này

Cho dù doanh nghiệp của quý vị lớn hoặc nhỏ như thế nào, chúng tôi đều có thể giúp quý vị bán—nhanh chóng, hiệu quả, không rắc rối.