Tìm hiểu thêm:

  Dùng phần Duyệt qua Hàng tồn kho

  1.

  Khi sử dụng phần duyệt qua hàng tồn kho

  • Phần duyệt qua hàng tồn kho hiển thị tất cả những gì đang được bán trong những cuộc đấu giá sắp đến
  • Hãy tìm kiếm bằng cách dùng phần duyệt qua hàng tồn kho nếu bạn muốn xem tổng quan hàng tồn kho tại một hay nhiều cuộc đấu giá
  2.

  Tìm kiếm trong Hàng tồn kho Hiện hành

  • Hãy vào Hàng tồn kho Hiện hành và cuộn trang xuống để tìm phần duyệt qua hàng tồn kho
  Tìm kiếm trong Hàng tồn kho Hiện hành
  3.

  Chọn một vùng hoặc một cuộc đấu giá

  • Nếu bạn chỉ muốn xem các mặt hàng đang được bán tại một vùng hay một cuộc đấu giá, hãy lựa chọn từ trình đơn thả xuống
  Chọn một vùng hoặc một cuộc đấu giá
  4.

  Chọn một ngành công nghiệp

  • Hàng tồn kho của chúng tôi được phân loại theo ngành (ví dụ: Xây dựng, Xe tải)
  • Hãy cuộn trang xuống để tìm ngành của bạn, hoặc nhấp chuột vào danh sách ở trên cùng: :
  Chọn một ngành công nghiệp
  5.

  Chọn một loại thiết bị hoặc loại phụ

  • Trong mỗi ngành công nghiệp, thiết bị được phân theo nhóm (ví dụ: Máy xúc)
  • Một số loại thiết bị có nhóm phụ (ví dụ: Về máy xúc, bạn có thể thấy Máy xúc Thủy lực, Máy xúc Mini, v.v.)
  • Bạn có thể thấy tổng số lượng các mặt hàng trong từng nhóm hoặc nhóm phụ trong dấu ngoặc ví dụ: Máy San đất (161)
  • Hãy nhấp chuột vào đường dẫn cho nhóm thiết bị (ví dụ: Máy xúc) để thấy một danh sách các nhóm phụ
  • Hãy nhấp chuột vào đường dẫn nhóm phụ (ví dụ Máy xúc Thủy lực) để thu hẹp cuộc tìm kiếm của mình theo kiểu chế tạo hoặc model
  Chọn một loại thiết bị hoặc loại phụ
  6.

  Xem tất cả các mặt hàng hoặc thu hẹp cuộc tìm kiếm của mình

  • Hãy nhấp chuột vào "Xem tất cả các kết quả" nếu bạn muốn xem mọi thứ trong nhóm bạn đã chọn
  • Nếu bạn chỉ muốn xem các kết quả cho một model hoặc nhà sản xuất cụ thể, thì hãy nhấp chuột vào đường dẫn đó ví dụ: Xem tất cả kết quả ALLIS-CHALMERS
  Xem tất cả các mặt hàng hoặc thu hẹp cuộc tìm kiếm của mình
  7.

  Xem lại kết quả tìm kiếm của bạn

  • Xem lại toàn bộ danh sách các mặt hàng trong các kết quả tìm kiếm của bạn hoặc nhấp chuột vào một phần mô tả mặt hàng để có thêm thông tin
  • Bạn còn có thể chỉnh sửa cuộc tìm kiếm của mình, so sánh các mặt hàng cạnh nhau, in ra các kết quả của mình và nhiều thứ nữa

  >> Bắt đầu tìm kiếm thiết bị

  Xem lại kết quả tìm kiếm của bạn
  8.

  Tìm kiếm kết quả đấu giá

  • Hãy tạo một tài khoản để truy cập 24 tháng kết quả đấu giá Ritchie Bros. – miễn phí!
  • Hãy vào Kết quả Đấu giá để tìm các mặt hàng đã bán trong các cuộc đấu giá đã qua – với giá bán bằng tiền tệ ưa thích
  • Tìm kiếm các mặt hàng đã bán trong các cuộc đấu giá đã qua cũng giống như tìm hàng tồn kho hiện hành của chúng tôi; bạn có thể thực hiện một đợt tìm kiếm nhanh, dùng các lựa chọn tìm kiếm nâng cao hoặc phần duyệt qua hàng tồn kho
  Tìm kiếm kết quả đấu giá