10
UPCOMING REAL ESTATE AUCTIONS

Auction

Property Location

Description

Telkwa, BC, CAN
Wednesday Mar 28, 2018
Robert Kirsch

3 Parcels of Real Estate:
288.99± Title Acres Home Parcel & Farmland
2032± Sq Ft Log Home
Southeast of Smithers
BC/RD of Bulkley-Nechako

Telkwa, BC, CAN
Wednesday Mar 28, 2018
Dawson Creek, BC, CAN
Wednesday Apr 4, 2018
Piper Valley Ranch Ltd.

2 Parcels of Farmland:
466.87± Title Acres
North of Dawson Creek
BC/Peace River District

Dawson Creek, BC, CAN
Wednesday Apr 4, 2018
High Prairie, AB, CAN
Friday Apr 6, 2018
L&H Cattle Company Ltd.

3 Parcels of Farmland:
283± Title Acres
$5700 Surface Lease Revenue
Northeast of High Prairie
AB/Big Lakes County

High Prairie, AB, CAN
Friday Apr 6, 2018
Grande Prairie, AB, CAN
Tuesday Apr 10, 2018
Bobby Jackson

2 Undeveloped Residential Lots:
1.07± & 1.41± Title Acre Lots
Creeks Crossing
Debolt (East of Grande Prairie)
AB/MD of Greenview

Grande Prairie, AB, CAN
Tuesday Apr 10, 2018
Grande Prairie, AB, CAN
Tuesday Apr 10, 2018
Henry & Karen Chernuka – Retirement Auction

15 Parcels of Farmland
2369.54± Title Acres
2045± Cultivated Acres
$4,380 Surface Lease Revenue
AB/MD of Spirit River

Grande Prairie, AB, CAN
Tuesday Apr 10, 2018
Grande Prairie, AB, CAN
Tuesday Apr 10, 2018
Bobby Jackson

2 Undeveloped Residential Lots:
(2) 12.21± Title Acre Lots
North of Manning
AB/County of Northern Lights

Grande Prairie, AB, CAN
Tuesday Apr 10, 2018
Yorkton, SK
Saturday Apr 14, 2018
Siegert & Ann Wenning

2 Home Quarters & 19 Parcels of Farmland
3353 +/- Acres on Title
RM of Calder #241

Yorkton, SK
Saturday Apr 14, 2018
Edmonton, AB, CAN
Wednesday Apr 25, 2018
Bob & Connie Bencharski

2 Parcels of Real Estate

  • 12± Title Acres Proposed Country Residential Acreage
  • 147± Title Acres Farmland

Northeast of Edmonton
AB/Thorhild County

Edmonton, AB, CAN
Wednesday Apr 25, 2018
Edmonton, AB, CAN
Wednesday Apr 25, 2018
Ralph & Diane Thompson

1 Parcel of Farmland w/ Proven Gravel Reserves
156.71± Title Acres
$6500 Surface Lease Revenue
Southwest of Red Deer
AB/Clearwater County

Edmonton, AB, CAN
Wednesday Apr 25, 2018
Edmonton (Nisku), AB
Wednesday Apr 25, 2018
Dale & Sharilyn Havanka

4 Parcels of Farmland
344.81 ± Title Acres
$2700 Surface Lease Revenue
Parcel 1, 2 & 3 NE of Falun, AB
Parcel 4 SE of Falun on Bearhills Lake
AB/Wetaskiwin County

Edmonton (Nisku), AB
Wednesday Apr 25, 2018

Tạo một Tài khoản Miễn phí

Một tài khoản miễn phí cho bạn truy cập tất cả các tính năng của trang web chúng tôi:

 

Liên Lạc Ban Dịch Vụ Khách Hàng

Muốn nói chuyện với một đại diện phục vụ khách hàng, xin gọi:

Hoa Kỳ & Canada
1.800.211.3983
Âu châu
+31.765.242.600
Trung Đông
+971.4.812.0600
Quốc tế
+1.778.331.5939

Hoặc email cho chúng tôi để được trợ giúp.

Read before you bid