Cần đặt cọc để đấu giá Bạn đã được đăng ký để đấu giá Đăng ký của bạn đã bị từ chối. Vui lòng liên hệ Dịch vụ Khách hàng tại địa chỉ csg@rbauction.com để được hỗ trợ. Trực tiếp ngay Vào đấu giá trực tiếp Vào phiên đấu giá dưới hình thức chỉ xem Vào cuộc Đấu giá Định giờ Ghi danh Đặt cọc đấu giá Phát sóng chưa bắt đầu Phát sóng đã kết thúc /heavy-equipment-auctions/ring-coverage-details?eventId=2019533&a=bid /heavy-equipment-auctions/ring-coverage-details?eventId=2019533&a=view /heavy-equipment-auctions/ring-coverage-details?eventId=2019533&a=tal /online-bidding-registration?eventId=2019533 /myaccount/-/speedy-today-auction/2019533 ${loc.onboardingMsgHeadingTxt} ${loc.onboardingMsgDescriptionTxt} ${loc.onboardingMsgEasierToFindTxt} ${loc.onboardingMsgAuctionSiteTxt} ${loc.onboardingMsgBiddingInfoTxt} ${loc.onboardingMsgBookmarkTxt} Bạn đã trúng thầu {0} lô!

North Battleford, SK, CAN

Thứ ba 23 thg 4, 2019
Bắt đầu lúc 9:00 SA ({0} {1} múi giờ của quý vị)
Đấu giá có kỳ hạn bắt đầu 11:00 SA Chủ nhật 21 thg 4, 2019
Hãng Bán Đấu Giá Ritchie Bros.
SK-16, North Battleford, SK, Canada S9A 3W8
Điện thoại. +1(306) 445-5000
Fax. +1(306) 445-5003

2 ngày
để đấu giá

Cần huy động vốn?

Xin duyệt trước
Các biện pháp đấu giá khác

Chỉ để đấu giá hoặc để xem

Các lô đấu giá có kỳ hạn 5000 - 5473

Unreserved public farm auction

Directions to auction site:
3 miles East of North Battleford on Hwy#16
View map to location (GPS: 52.724005, -108.191865)

For more information, please contact:

Territory Manager
Kim Kramer - (T: +1(306) 441-1685)
Brendan Kramer - (T: +1(306) 441-6519)

LỊCH ĐẤU GIÁ

Hiển thị các Nhóm Thiết bị Ẩn giấu các Nhóm Thiết bị

Đấu giá Trực tiếp: Day 1 - Ring 1

Thứ ba 23 thg 4, 2019
**Please note** Real Estate will be selling at aprox. 1:00PM (local time)
Buổi phát bắt đầu vào:
9:00 SA ({0} {1} múi giờ của quý vị)
Các lô:
1-244; 7001
Hiển thị các Nhóm Thiết bị

Đấu giá Định giờ:

Trả giá bắt đầu vào:
Chủ nhật 21 thg 4, 2019
11:00 SA ({0} {1} múi giờ của quý vị)
Tất cả các Lô Đấu giá Định giờ:
5000 - 5473
Trả giá kết thúc vào:
GIỜ KẾT THÚC:
Trả giá kết thúc vào các giờ lệch. Các lô 5000 sẽ được bán vào 12:00 CH ({0} {1} múi giờ của quý vị)
CÁC LÔ:
5000 - 5473
Hiển thị các Nhóm Thiết bị

Chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đấu giá

Đăng ký để trả giá

Néu quý vị muốn tự mình đến địa điểm đấu giá để đấu giá, hãy kiểm tra khi nào bắt đầu đăng ký dưới đây. Nếu quý vị muốn đấu giá trực tuyến, hãy đăng ký đấu giá trực tuyến ngay bây giờ. Lưu ý: bạn có thể cần phải đặt cọc một khoản tiển đấu giá có thể hoàn lại.

Xem trước thiết bị

Xem thông tin chi tiết thiết bị và hình ảnh trực tuyến. Quý vị còn có thể thử và kiểm tra thiết bị tại địa điểm đấu giá, hoặc gửi ai khác đến thay cho mình. Hãy nhớ, mọi mặt hàng đều được bán như thực tại, như thực trạng.

Hãy kiểm tra lịch biểu, rồi đấu giá!

Hãy kiểm tra lịch biểu cuộc đấu giá trước ngày đấu giá để quý vị biết khi nào và ở đâu để đấu giá. Đăng ký trực tuyến hoặc đến địa điểm đấu giá sớm —quý vị sẽ không muốn bỏ lỡ!

Đăng ký và đấu giá

Tìm hiểu thêm về trang đấu giá của chúng tôi trong North Battleford, SK

Biện pháp đấu giá

Đấu giá trực tiếp

Khác

Tiền tệ
CAD

Giờ giấc & đăng ký

Giờ giấc địa điểm thường xuyên
Mon - Fri, 8am - 5pm
Xem tất cả các đại diện

Kiểm tra
Mon-Fri, 8am-5pm
April 15 to April 18 (Mon-Thu), 8am-5pm
April 19 (Good Friday), 10am-3pm
April 20 (Sat), 9am-4pm
April 21 (Sun), 11am-3pm
April 22 (Mon), 8 am-7pm
April 24 to April 26 (Wed-Fri) 8am-5pm
April 27 (Sat) 9am-4pm


Ngày chuyển đi: Tuesday May 7, 2019

Đăng ký tại chỗ
Đang bắt đầu Thứ hai 22 thg 4, 2019

Thông tin mua

Thông tin bổ sung

Important note to foreign buyers
Alberta, Saskatchewan and Manitoba farmland is subject to restrictions on foreign ownership. Interested parties must obtain proper legal advice prior to bidding.

Auction company license #309645

Nhận tài trợ đấu giá

Chúng tôi cung cấp sự tài trợ linh động và cho thuê tại hầu hết các khu vực.

Kiểm tra các giá bán đã qua

Trước khi quý vị mua hay bán, hãy tạo một tài khoản và kiểm tra các kết quả đấu giá gần đây—hơn 780.000 mặt hàng được liệt kê!

Bán tại cuộc đấu giá này

Cho dù doanh nghiệp của quý vị lớn hoặc nhỏ như thế nào, chúng tôi đều có thể giúp quý vị bán—nhanh chóng, hiệu quả, không rắc rối.