Welcome to Ritchie Bros. equipment auctions

Nhìn thoáng qua Ritchie Bros. Auctioneers.

Ritchie Bros. là hãng bán đấu giá công nghiệp lớn nhất thế giới. Từ bước khởi đầu khiêm tốn chúng tôi đã phát triển để phục vụ người mua bán thiết bị trên khắp thế giới. Bằng cách nào? Bằng cách luôn tập trung phục vụ tốt khách hàng và cam kết bán đấu giá công khai không hạn chế.

Chúng tôi là ai

 • Hãng bán đấu giá công nghiệp lớn nhất thế giới
 • Được thành lập vào năm 1958 ở Kelowna, BC, Canada
 • Hơn 1.400 nhân viên làm việc trọn thời gian trên khắp thế giới
 • Giải pháp cung cấp bởi Ritchie Bros. (NYSE và TSX: RBA), hãng bán đấu giá trang thiết bị đã qua sử dụng lớn nhất thế giới

Chúng tôi làm gì

Chúng tôi tiến hành những cuộc bán đấu giá công khai không hạn chế, trực tiếp, trả giá tại chỗ cũng như trực tuyến, bán hàng loạt thiết bị đã sử dụng và chưa sử dụng về:

 • Xây dựng
 • Khai thác mỏ
 • Vận tải
 • Nông nghiệp
 • Dầu khí
 • Nâng & vận chuyển vật liệu
 • Lâm nghiệp & và các ngành khác

Chúng tôi làm việc này như thế nào

Mọi cuộc bán đấu giá của Ritchie Bros. đều không hạn chế. Điều này có nghĩa là không có mức trả giá tối thiểu tức là giá khởi đầu thấp nhất; mỗi mặt hàng được bán cho người trả giá cao nhất trong ngày bán đấu giá. Và chúng tôi cấm chủ nhân không được đấu giá trên các mặt hàng của chính mình. Điều này có nghĩa là không có việc thao túng giá giả tạo trong các cuộc bán đấu giá của chúng tôi – người mua định giá, chứ không phải người bán.

Chúng tôi bán được bao nhiêu

Khắp thế giới vào 2016:

 • Hơn 4,33 tỷUS$ trang thiết bị, xe tải và các tài sản khác được bán
 • Hơn 399.000lô hàng được bán
 • 356 cuộc đấu giá công nghiệp và nông nghiệp không hạn chế

 

Tại một cuộc đấu giá công nghiệp trung bình vào 2016:

 • 1.710 lô hàng
 • 225 người bán
 • 2.350 người đấu giá tại chỗ và trực tuyến
 • 16,8 tỷ US$ trang thiết bị được bán

 

Chúng tôi hoạt động ở đâu

 • Trụ sở đặt tại Vancouver, BC, Canada
 • Trụ sở chính ở Hoa Kỳ tại Lincoln, NE; trụ sở chính ở Châu Âu tại Breda, Hà Lan
 • Hơn 45 địa điểm bán đấu giá ở Bắc Mỹ, Châu Âu, Trung Đông, Châu Á và Úc
 • Trực tuyến tại trang web rbauction.com của chúng tôi, bằng 22 ngôn ngữ

 

Latest News

Ritchie Bros. acquires collector car auctioneer Leake Auction Company

Connect with Us